Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Damrota-Graniczna

Damrota-Graniczna

Od 15 września do 13 października 2015 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Przedsiębiorstwa Projektowania Studiów, Usług i Realizacji "Terplan" Sp. z o.o. (Katowice, ul. Wita Stwosza 6 lok.7, II piętro) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00.


Materiały do wyłożenia:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Mapa - ocena wpływu na środowisko

Projekt uchwały

Załącznik nr 1 do projektu uchwały - rysunek planu


 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 24 września 2015 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, sala 209, II piętro.

 

Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 27 października 2015 r.

 

Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP. Karta usługi jest dostępna TUTAJ

 

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 27 października 2015 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

Uchwała XXIII/500/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012 r.

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice