Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Ceglana

Ceglana

Od 10 sierpnia do 11 września 2020 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5, od poniedziałku do czwartku od godz. 10.00 do 14.00 oraz w piątki od godz. 9.30 do 13.30. 

Uwaga - w celu zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego osoby zainteresowane przyjściem do punktu konsultacyjnego proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu - telefonicznie: 32/ 259 31 24 lub mailowo: pu@katowice.eu.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 3 września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23, o godz. 17.00.

Uwaga - ze względu na trwający stan epidemii liczba osób uczestniczących w dyskusji będzie ograniczona. Chęć udziału w dyskusji prosimy zgłaszać do 28 sierpnia telefonicznie: 32/ 259 31 24 lub mailowo: pu@katowice.eu. W przypadku dużego zainteresowania zostanie zorganizowane drugie spotkanie.


Materiały od 10 sierpnia będą dostępne TUTAJ


Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 25 września 2020 r. :

- w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Rynek 13, 40-003 Katowice

- drogą elektroniczną: przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.

- za pomocą poczty elektronicznej: na adres pu@katowice.eu

W korespondencji prosimy podać: imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedzibę).


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 25 września 2020 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego opisanych powyżej.Do pobrania:

ogłoszenie 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice