Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Aktualności i wydarzenia

Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Tytuł

Obraz zestawienia

Zawartość strony

Ponad 2 tys. mieszkańców wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących przedłużenia ul. Bocheńskiego w Katowicach. 51% osób wybrało wariant II, którego przebieg obejmuje wytyczenie trasy od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda do skrzyżowania z ul. Kijowską.

9 listopada prezydent uruchomił ogólnomiejskie konsultacje dotyczące przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki. Od 23 listopada do 10 grudnia mieszkańcy przy pomocy ankiety internetowej mogli wybrać jeden z trzech wariantów przebiegu nowej drogi. W tym samym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwe było przesłanie własnych uwag i sugestii.

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w dyskusję na temat przebiegu przyszłego przedłużenia ulicy Bocheńskiego na południe. To ważne połączenie, oczekiwane przez wiele osób, ale również wzbudzające zrozumiałe emocje. Chcę podkreślić, że celem przedstawionego zamierzenia jest budowa drogi dla usprawnienia połączenia drogowego Ligoty i Panewnik z centrum Katowic, w tym także komunikacji pieszej, rowerowej oraz transportu publicznego w tym rejonie. Ponad połowa opinii wyrażonych w konsultacjach społecznych poparło wariant II kończący się przy ul. Kijowskiej. Do urzędu wpłynęło też wiele opinii, które będą wykorzystane przy pracach projektowych –  mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W konsultacjach wpłynęło aż 2022 prawidłowo wypełnionych ankiet. Najwięcej głosów, z poparciem 51 proc. respondentów, zdobył wariant II, którego przebieg obejmuje wytyczenie trasy od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda do przekroczenia linii kolejowych nr 171 i nr 141, a następnie od wiaduktu kolejowego trasa zostałaby wytyczona do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego.

Najwyższa frekwencja była wśród mieszkańców Ligoty – Panewnik (1064 ankiety), Załęskiej Hałdy – Brynowa cz. zachodniej (205 ankiet) oraz Osiedla Witosa (117 ankiet) czyli dzielnic, dla których nowa droga będzie miała szczególnie istotne znaczenie. Co najważniejsze, w każdej z tych dzielnic wygrywa wariant II.


Jednocześnie do urzędu wpłynęło 55 maili z uwagami. - Analiza danych zebranych w trakcie procesu konsultacyjnego pozwoli podjąć dalsze decyzje dot. prac projektowych. Niemniej jednak tak znaczące poparcie mieszkańców dla wariantu II wskazuje kierunek przyszłych działań. Należy jednak pamiętać, że faktyczny przebieg drogi może się różnić od przedstawionego na wizualizacji, dlatego też na etapie opracowania projektu budowlanego mieszkańcy Katowic zostaną ponownie zaproszeni do włączenia się w proces konsultowania – mówi Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej.

Przypomnijmy, że przedłużenie ul. Bocheńskiego zostało ujęte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, choć na przestrzeni lat zmieniały się jego koncepcje. Inwestycja pozwoli na stworzenie układu drogowego zapewniającego niezbędną przepustowość, poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu kierujących w ruchu lokalnym. Stworzy możliwości dla usprawnienia komunikacji pieszej, rowerowej i transportu publicznego oraz podniesie atrakcyjność terenów przyległych poprzez poprawę komunikacji z innymi częściami miasta.


Raport

Załącznik nr 1 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice)

Załącznik nr 2 (Zestawienie uwag przesłanych drogą e-mailową)

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3 (Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice)


Więcej informacji o konsultacjach znajdą Państwo - TUTAJ

Priorytet aktualności

Data publikacji

Wygasa

Wyświetl w kalendarzu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Stan zatwierdzania Zatwierdzony

Załączniki

Utworzony o przez
Ostatnio zmodyfikowany: przez

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice