Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Aktualności i wydarzenia

Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Tytuł

Obraz zestawienia

Zawartość strony

26 października br. prezydent Katowic zarządził konsultacje społeczne z mieszkańcami Bogucic, Dąbrówki Małej i Giszowca w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Takie rozwiązanie funkcjonuje od lipca 2018 roku w Śródmieściu Katowic, a w lutym br. do Śródmieścia dołączyły Szopienice-Burowiec oraz Załęże.

Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu w 2018 r. zainspirowało mieszkańców Załęża oraz Szopienic-Burowca do wyjścia z inicjatywą przyjęcia podobnych regulacji dla swoich jednostek pomocniczych. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych pod koniec 2019 r. wprowadzono w nich ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu (obowiązuje od lutego 2021 r.). Decyzja prezydenta Marcina Krupy o przeprowadzeniu konsultacji w Bogucicach, Dąbrówce Małej i Giszowcu również wynika z głosów oraz sygnałów płynących od mieszkańców. Przedstawiciele mieszkańców Bogucic już w 2020 r. postulowali wprowadzenie nocnej prohibicji, jednak ze względu na duże obostrzenia pandemiczne czas uruchomienia działań konsultacyjnych musiał zostać przesunięty.

 

Konsultacje będą prowadzone na terenie tych trzech dzielnic w formie otwartych spotkań oraz za pośrednictwem formularza ankietowego (do wypełnienia on-line). Te trzy otwarte spotkania dzielnicowe odbędą się w listopadzie:

15 listopada w Miejskim Domu Kultury „Bogucice - Zawodzie" (ul. Markiefki 44) dla mieszkańców Bogucic;

18 listopada w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec" (Plac Pod Lipami 1, 3-3a) dla mieszkańców Giszowca.

23 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (ul. Grzegorzka 4) dla mieszkańców Dąbrówki Małej;

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 17:30. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną również przedstawiciele zarówno Straży Miejskiej jak i Policji.

Od 10 do 24 listopada będzie można wyrazić swoją opinię za pomocą formularza konsultacyjnego, który udostępnimy na tej stronie.

Dodatkowo na terenie dzielnic zostaną uruchomione punkty konsultacyjne w miejskich bibliotekach. Od godziny 12.00 do 15.00 można będzie wypełnić ankietę przy asyście dyżurującego urzędnika:

16 listopada w filii nr 20 MBP (ul. Strzelców Bytomskich 21B),

17 listopada w filii nr 15 MBP (ul. Przyjazna 7a) oraz

22 listopada w filii nr 16 MBP (ul. Wajdy 21).

Celem wprowadzenia prohibicji nocnej jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Nocna prohibicja obowiązuje, w godzinach od 22.00 do 6 rano. Przypomnijmy, że nocna prohibicja w Katowicach nie jest czymś nowym. Latem 2018 roku została ona wprowadzona w Śródmieściu. Po roku jej obowiązywania policja odnotowała 54% zmniejszenie udzielanych pouczeń oraz 29% spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień.

Zakaz nie dotyczy pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogą serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.

Całość działań konsultacyjnych zostanie zakończona do końca grudnia br.

Priorytet aktualności

Data publikacji

Wygasa

Wyświetl w kalendarzu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Stan zatwierdzania Zatwierdzony

Załączniki

Utworzony o przez
Ostatnio zmodyfikowany: przez

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice