Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Aktualności i wydarzenia

Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Tytuł

Obraz zestawienia

Zawartość strony

W VIII edycji katowickiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 330 propozycji zadań. Ostatecznie, po weryfikacji formalno-prawnej oraz procedurze odwoławczej, mieszkańcy głosowali na 257 projektów (228 zadania lokalne i 29 ogólnomiejskich) – rekordowe 78% spośród wszystkich zgłoszonych. Tegoroczna pula BO wyniosła 15,6 mln zł i po raz kolejny była największa w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich. W tegorocznym głosowaniu odnotowano frekwencję na poziomie 15,84%. Po raz pierwszy w historii katowickiego Budżetu Obywatelskiego frekwencja we wszystkich jednostkach pomocniczych przekroczyła próg 10%.

Spośród wszystkich osób, które zagłosowały większość stanowiły kobiety – ponad 56%. Frekwencja była mocno zróżnicowana w różnych grupach wiekowych. Największa (23%) została odnotowana wśród mieszkańców w wieku 35-44 lat. W pozostałych grupach wiekowych wyglądała następująco: osoby do 16. roku - 21%, 17-24 lat – 14%, 25-34 lat – 20%, 45-54 lat – 15%, 55-64 – 12%, 65 i więcej lat – 10%. Najstarszy mieszkaniec, który zdecydował się oddać głos na projekty miał 99 lat, a najmłodszym uczestnikiem głosowania – za pośrednictwem rodziców - było niespełna miesięczne dziecko.

Tradycyjnie w dzielnicach frekwencja była bardzo zróżnicowana. Podobnie jak w ubiegłym roku najchętniej głosowali mieszkańcy Podlesia (31,73%). Drugie miejsce pod tym względem zajęło Załęże (26,32%), a trzecie Murcki (25,38%). Tym samym do tych najaktywniejszych dzielnic, zgodnie z decyzją prezydenta, trafią w przyszłym roku dodatkowe, bonusowe środki – ponad 21 tys. zł dla Podlesia, 13 tys. zł dla Załęża oraz prawie 9 tys. zł dla Murcek.


Dziękuję za duże zaangażowanie katowiczanom, którzy pisali projekty, jak i wszystkim głosującym, których było ponad 43 tysiące. Osoby te udowodniły, że budżet obywatelski jest świetnym narzędziem rozwijania dzielnic Katowic i wpływania na życie społeczności lokalnych – mówi prezydent Marcin Krupa. – Przez ostatnie siedem lat zrealizowaliśmy w Katowicach ponad 750 projektów zgłoszonych przez mieszkańców o wartości przekraczającej 100 mln zł. Pomaga nam to budować i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie. Jeśli ktoś korzysta z wodnego placu zabaw, drogi rowerowej czy ławeczki osiedlowej, na którą wcześniej głosował, to później chętniej uczestniczy w następnych edycjach budżetu obywatelskiego i namawia do tego samego swoich sąsiadów – dodaje prezydent.

Katowiczanie wybrali do realizacji łącznie 119 projektów. Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskał projekt „BEZPIECZNE KATOWICE" dotyczący zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu, który zebrał aż 11 285 głosów mieszkańców. Koszt realizacji projektu wyniesie 900 tys. zł. Drugie miejsce zajął projekt dotyczący rewitalizacji stawu Kozubek i utworzenie wokół niego zielonej strefy wypoczynku dla mieszkańców. Staw znajduje się przy ul. Obroki, na terenie po byłej kopalni węgla kamiennego „Kleofas". Ten projekt otrzymał 8 221 głosów (wartość zadania 1,8 mln zł) i  jest to zadanie o charakterze dwuletnim, więc jego realizację Zakład Zieleni Miejskiej zakończy w 2023 r. Trzecie miejsce zajęło zadanie dotyczące Modernizacji boisk sportowych dla mieszkańców Katowic zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 54 (7 392 głosy),  jednak wartość tego zadnia, nie mieściła się w wolnych środkach po odliczeniu wartości dwóch pierwszych zadań. Dlatego zgodnie z Regulaminem BO do realizacji przeznacza się kolejny projekt, który mieści się w tej puli, a więc z miejsca czwartego, i jest to „SkończMY ze smogiem w Katowicach" o wartości 100 tys. zł, który uzyskał 7 162 głosy. 

Pięć zadań, ze względu na swój złożony charakter, konieczność uzgodnień oraz uzyskania pozwoleń otrzymała podczas weryfikacji merytorycznej status zadań dwuletnich. Ich realizacji należy spodziewać się w 2023 roku, natomiast pozostałe 114 zadania zostaną zrealizowane już w przyszłym roku.

Informację o poszczególnych zadaniach można również znaleźć w zakładce PROJEKTY na stronie bo.katowice.eu


  • Jak odczytywać wyniki głosowania:


W tabeli z wynikami głosowania znajdują się wszystkie projekty poddane pod głosowanie mieszkańców. Projekty oznaczone kolorem zielonym, przy których została zawarta informacja o komórce odpowiedzialnej za realizację, są zadaniami przeznaczonymi do realizacji. Projekty bez oznaczenia kolorem i bez wskazania realizatora nie zmieściły się w dostępnej puli środków. Zadania oznaczone kolorem czerwonym bez wskazania wartości zadania nie osiągnęły wymaganego minimalnego progu poparcia (który dla projektów lokalnych wynosił 50 głosów, natomiast dla projektów ogólnomiejskich 200) i nie były brane pod uwagę przy podziale środków finansowych – takich zadań jest 14.


Podsumowanie liczbowe głosowania w VIII edycji BO .pdf

Wyniki głosowania w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego.pdfPriorytet aktualności

Data publikacji

Wygasa

Wyświetl w kalendarzu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Stan zatwierdzania Zatwierdzony

Załączniki

Utworzony o przez
Ostatnio zmodyfikowany: przez

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice