Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Aktualności i wydarzenia

Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Tytuł

Obraz zestawienia

Zawartość strony

Ruszają konsultacje z mieszkańcami miasta dotyczące zmian w polityce parkingowej. Od dziś do 4 lipca mieszkańcy Katowic mogą wyrazić swoją opinię w badaniu ankietowym. W konsultacjach udział wziąć mogą także lokalne firmy i instytucje.

- Zgodnie z zapowiedziami, przyszedł czas na konsultacje z mieszkańcami dotyczące nowych rozwiązań parkingowych w Katowicach. Chcemy wypracować takie, które usprawnią poruszanie się po naszym mieście, a zarazem będą jak najbardziej satysfakcjonujące i możliwie najmniej uciążliwe. Zależy mi na tym, aby poznać jak najwięcej opinii, które posłużą do wypracowania dobrej i spójnej polityki parkingowej - dlatego zapraszam do wypełnienia ankiety – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ankiecie znajduje się mapa obszaru objętego analizami parkingowymi z podziałem na podobszary (sektory ulic) obejmująca: Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania (czyli ścisłe centrum miasta, zaznaczone kolorem czerwonym), poszerzoną Strefę Płatnego Parkowania (czyli obszar otaczający ścisłe centrum miasta, oznaczony kolorem zielonym) oraz tereny wyłączone ze Strefy Płatnego Parkowania (zaznaczone kolorem niebieskim). Ponadto w ankiecie znajdują się cztery pytania zamknięte. Dotyczą one stawek za parkowanie w wytyczonych strefach, sposobu naliczania za krótkie parkowanie (poniżej 1 godziny) oraz wydłużenia godzin poboru opłat.

Zaproponowany obszar poszerzonej strefy parkowania powstał w oparciu o przeprowadzone w 2019 roku badania i analizy parkowania w obszarze Strefy Śródmiejskiej miasta Katowice, a także we współpracy z ekspertami Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

W konsultacjach głos oddajemy również lokalnym firmom i instytucjom. Każdy podmiot działający na terenie Katowic może wyrazić opinię na temat proponowanych zmian w nowym obszarze płatnego parkowania. Jeden podmiot może wypełnić tylko i wyłącznie jedną ankietę.  

Ankieta jest dostępna na stronie Katowice.eu/konsultacje: https://bit.ly/2SsV9Na

Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego wypełnienia ankiety, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej. W czasie trwania ankiety będzie możliwość jej wypełnienia bezpośrednio w urzędzie. Aby się umówić prosimy o kontakt  telefoniczny pod nr 32/ 25 93 144.  

Priorytet aktualności

Data publikacji

Wygasa

Wyświetl w kalendarzu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Stan zatwierdzania Zatwierdzony

Załączniki

Utworzony o przez
Ostatnio zmodyfikowany: przez

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice