Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Aktualności i wydarzenia

Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Tytuł

Obraz zestawienia

Zawartość strony

W tym roku po raz drugi mieszkańcy Katowic mogli zgłosić swój pomysł do Zielonego Budżetu miasta Katowice. Wprowadzona w zeszłym roku procedura będąca konsultacjami społecznymi, pozwala mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W czasie naboru wniosków, od 26 kwietnia do 27 maja, do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęło 164 propozycji zadań na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.


Wśród wszystkich zgłoszeń znalazło się 28 projektów ogólnomiejskich, a najwięcej projektów lokalnych, bo 12, złożyli mieszkańcy Koszutki. Po 10 pomysłów zadań zgłosili mieszkańcy Śródmieścia, Wełnowca-Józefowca i Bogucic.

–Mieszkańcy chętnie wskazują zapotrzebowanie na zielone inwestycje w swoich dzielnicach. Świadczy o tym większa liczba zgłoszeń niż w czasie pierwszej edycji Zielonego Budżetu. Te 164 projekty dobrze pokazują, że katowiczanie chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie, mają ciekawe pomysły i wiedzą, jak ważne jest dbanie o tereny zielone w mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.


W konsultacjach społecznych mieszkańcy zgłosili szereg zadań, związanych z pielęgnacją istniejącej zieleni oraz utworzeniem nowych zielonych przestrzeni. Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez nowe nasadzenia krzewów i drzew, stawianie żywopłotów, rewitalizację skwerów oraz parków, tworzenie łąk kwietnych i pielęgnację terenów trawiastych czy zagospodarowanie przestrzeni przy ciągach komunikacyjnych. Tematy zgłaszane przez mieszkańców obejmowały również stworzenie ogrodów sensorycznych oraz nowych zielonych stref relaksu, a także poprawienie gospodarki wodnej czy stworzenie stawu retencyjnego. Z kolei w sześciu jednostkach pomocniczych miasta (Śródmieście, Koszutka, Dąbrówka Mała, Janów-Nikiszowiec, Murcki, Kostuchna) miałyby powstać tzw. Dzielnicowe Banki Drzew, które dawałyby mieszkańcom możliwość otrzymywania sadzonek drzew do zasadzenia.


Poza propozycjami dotyczącymi tradycyjnego zazieleniania miasta katowiczanie przedstawili kolejne pomysły dotyczące opieki nad zwierzętami. Wśród takich projektów znalazły się między innymi propozycje stworzenia na terenie poszczególnych dzielnic karmników miejskich, budek lęgowych dla ptaków  w tym dla jerzyków (Załęże), domków dla jeży (Wełnowiec-Józefowiec), nowych hoteli dla owadów zapylających (Janów-Nikiszowiec, Ligota-Panewniki) czy budek mieszkalnych dla wiewiórek na terenie katowickich parków.


Nie zapomniano również o działaniach edukacyjnych. Projekty o takim charakterze to głównie cykle warsztatów i zajęcia praktyczne odbywające się w szkołach oraz filiach Miejskich Domów Kultury, a dotyczące poszerzania wiedzy w zakresie zero waste, podniesienia świadomości ekologicznej, a także opieki nad jeżami i owadami.


Poniżej znajduje się lista projektów zgłoszonych do II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice, które zostały zweryfikowane formalnie.

Lista projektów zweryfikowanych formalnie - Zielony Budżet.pdf


I co dalej?

Spośród 164 złożonych wniosków, aż 153 pozytywnie oceniono pod względem formalnym i przekazano do analizy merytorycznej. Po jej zakończeniu projekty, które zostaną ocenione jako możliwe do realizacji, zostaną przekazane Zespołowi Oceniającemu. Zadaniem komisji będzie wskazanie tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

Lista zadań przeznaczonych do realizacji na 2022 rok zostanie opublikowana do końca września tego roku.Priorytet aktualności

Data publikacji

Wygasa

Wyświetl w kalendarzu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Stan zatwierdzania Zatwierdzony

Załączniki

Utworzony o przez
Ostatnio zmodyfikowany: przez

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice