Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Aktualności i wydarzenia

Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Tytuł

Obraz zestawienia

Zawartość strony

Pierwszy etap VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach już za nami. Swoje wnioski mieszkańcy Katowic składali od 9 marca do 22 kwietnia. Do 11 maja wszystkie zarejestrowane projekty zostały poddane weryfikacji formalnej.

Pierwsze zarejestrowane zadania wpłynęły do Urzędu drogą elektroniczną zaraz po północy 9 marca. Ostatecznie w puli tegorocznej edycji BO znalazło się 330 wniosków (aż 133 z nich wpłynęły ostatniego dnia naboru!). Spośród wszystkich projektów 48 to projekty z kategorii  ogólnomiejskiej, a 282 to wnioski lokalne. Wśród katowickich dzielnic największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Murcek oraz  Kostuchny – w każdej z nich zgłoszono po 20 projektów. Niewiele mniej, bo 18 zarejestrowano dla Piotrowic-Ochojca, a po 17 wniosków znalazło się w puli trzech innych jednostek pomocniczych – Śródmieścia, Osiedla  Paderewskiego-Muchowca oraz Szopienic - Burowca.

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczne projekty dotyczą wielu dziedzin życia miasta. Wśród zgłoszeń lokalnych można dostrzec wiele kontynuacji projektów tzw. "miękkich" – zadań kulturalnych i festiwalowych, które cieszyły się powodzeniem wśród mieszkańców w zeszłych latach. Wśród wniosków inwestycyjnych dominowały te dotyczące poprawy estetyki przestrzeni publicznych (zarówno poprzez różnego rodzaju remonty dróg, jak i zazieleniania terenów), poprawiające bezpieczeństwo w dzielnicach (system monitoringu czy elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców), ale również stawiające na swobodniejsze przemieszczanie się w ich obszarze – na przykład poprzez wybudowanie nowych ścieżek rowerowych oraz naprawy dróg.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi zgłoszonymi projektami w zakładce PROJEKTY.

Na stronach projektów zostały opublikowane najważniejsze informacje dotyczące zgłoszonych zadań łącznie z wynikiem ich weryfikacji formalnej. Dodatkowo w najbliższych dniach strony te zostaną uzupełnione o pliki graficzne, dostarczone przez wnioskodawców (ci, którzy nie zdążyli tego zrobić – mogą jeszcze je dosłać na adres e-mail budzetobywatelski@katowice.eu).

W tym miejscu, raz jeszcze, dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i innym osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosków do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zdajemy sobie sprawę z obaw i trudności, wynikających z sytuacji epidemicznej panującej na terenie kraju. Przez cały czas naboru wniosków, pracownicy Urzędu Miasta i miejskich jednostek pomagali Państwu w przygotowaniu projektów - stąd, m.in. zorganizowany po raz pierwszy  webinar dotyczący poprawnego przygotowania wniosku, liczne konsultacje telefoniczne i mailowe, w tym te dotyczące przygotowania wniosków i obligatoryjnych załączników drogą elektroniczną, a w przypadkach wystąpienia u wnioskodawcy kwarantanny spowodowanej COVID-19, również wydłużanie terminów dostarczenia oryginałów dokumentów.

Niestety także i w tym roku część wniosków uzyskała negatywny wynik na etapie weryfikacji formalnej - z listą takich wniosków można zapoznać się w zestawieniu dostępnym tutaj:Negatywne po weryfikacji formalnej - 13.05.pdf (lista zaktualizowana, pomniejszona o projekty błędnie umieszczone). Głównymi powodami negatywnej oceny były m.in.: brak dostarczenia oryginałów list poparcia oraz podpisania wniosku w wyznaczonym terminie, nieprawidłowe określenie charakteru lokalnego lub  ogólnomiejskiego zadania względem jego zakresu przedmiotowego czy brak dołączenia do formularza zgłoszeniowego obligatoryjnego załącznika.

Podobnie jak w dwóch ostatnich edycjach, wnioskodawcy, których projekty na etapie weryfikacji formalnej zostały zweryfikowane negatywnie, mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Katowice. Odwołania należy zgłaszać w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji formalnej wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – do dnia 17 maja br. włącznie. Odwołanie musi zawierać informacje takie jak:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- nr ID zadania,
- tytuł zadania,
- uzasadnienie odwołania.

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście lub przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) w Punkcie Konsultacyjnym BO lub
- elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Katowice lub
- elektronicznie drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie treść odwołania, znajdzie się w treści e-maila lub w jego załączniku w formacie . doc, . docx, . odt, .pdf, . png, .jpg lub . jpeg przy czym:
  • e-mail musi być wysłany z konta wskazanego przez wnioskodawcę jako e-mail do kontaktu z Urzędem w formularzu zgłoszeniowym projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego;
  • tytuł e-maila musi zawierać zwrot „Odwołanie” oraz nr ID projektu, którego odwołanie dotyczy;
  • łączna pojemność załączników nie może przekraczać 10 MB;
Całość zasad dotyczących składania odwołania od decyzji zawarta jest w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego (§ 4 ust. 1-4).
Do 2 sierpnia trwać będzie weryfikacja merytoryczna wszystkich wniosków, które pozytywnie przeszły pierwszy etap weryfikacji, a do 16 sierpnia nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników oceny - wtedy poznamy projekty, które zostaną przeznaczone pod głosowanie mieszkańców. Tegoroczne głosowanie odbędzie się w terminie od 6 do 19 września.

Priorytet aktualności

Data publikacji

Wygasa

Wyświetl w kalendarzu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Stan zatwierdzania Zatwierdzony

Załączniki

Utworzony o przez
Ostatnio zmodyfikowany: przez

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice