Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Aktualności i wydarzenia

Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Tytuł

Obraz zestawienia

Zawartość strony

Do 27 maja br. trwa nabór pomysłów do II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice, w którym na realizację zielonych wniosków zgłaszanych przez mieszkańców przeznaczono 3 mln złotych. Pierwsze takie konsutlacje społeczne powołane zostały decyzją Prezydenta Marcina Krupy w zeszłym roku.

Zielony Budżet jest procedurą podobną do tradycyjnego budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków ich weryfikacji i przybrał formę konsultacji społecznych. Mieszkańcy Katowic mogą nadsyłać swoje projekty od 26 kwietnia do 27 maja, a następnie będą one przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak przed rokiem, również i w tej edycji na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.


Pierwsza edycja Zielonego Budżetu pokazała, że w katowiczanie mają wiele pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Pokazała to liczba zgłoszeń, jak i zróżnicowanie projektów mieszkańców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Mam nadzieję, że również tegoroczna wiosna przyniesie podobne rezultaty.

Podczas pierwszej edycji do puli Zielonego Budżetu miasta Katowice wpłynęło 128 wniosków, z czego ostatecznie do realizacji wybrano 54 z nich o wartości blisko 2 mln złotych. Wśród wybranych projektów znalazły się chociażby: zazielenienie 22 przystanków – po jednym w każdej dzielnicy Katowic, urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką, ogród deszczowy w Brynowie, nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w Nikiszowcu, Janowie, Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce Małej, projekty zakupu i montażu budek lęgowych dla ptaków miejskich na terenie Ligoty-Panewnik czy zajęcia o charakterze edukacyjnym w szkołach i dla dorosłych. Decyzją prezydenta niewykorzystany w tej procedurze ponad 1 mln złotych zostanie przeznaczony na nowe zielone inwestycje w mieście.

Warto dodać, że po raz kolejny katowicki Zielony Budżet będzie prawdopodobnie największymi w Polsce konsultacjami tego typu. Choć z tego rozwiązania wciąż korzysta niewiele miast, to jednak z powodzeniem zostało do tej pory wdrożone m.in. w Lublinie czy Białymstoku.


Jak złożyć wniosek?

Do Zielonego Budżetu można zgłaszać projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury można zgłosić zadnia takie jak:

- zazielenienie przestrzeni publicznej;
- systemowa rewitalizacja skwerów i parków;
- systemowe prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów;
- tworzenie łąk kwietnych;
- tworzenie systemowej opieki dla starych drzew;
- tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
- projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (tworzenie domków i budek lęgowych, sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu);
- warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.


Swoje pomysły składać będzie można na specjalnie przygotowanym do tego formularzu, który należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej osobiście, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu) lub drogą elektroniczną: na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice lub w wiadomości e-mail na adres zielonybudzet@katowice.eu.

Materiały do pobrania (formularz zgłoszeniowy, cennik miejski), informacje o poszczególnych wynikach weryfikacji oraz dane dotyczące procesu Zielonego Budżetu miasta Katowice dostępne są na stronie: www.katowice.eu/zielonybudzet.

Zachącamy do zapoznania się z broszurą II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice:
Broszura II edycji Zielonego Budżetu.pdf


Ważne daty:

  • Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu - od 26 kwietnia do 27 maja 2021 r.

  • I etap weryfikacji - do 17 czerwca 2021 r.

  • Ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji - do 24 czerwca 2021 r.

  • II etap weryfikacji - do 2 września 2021 r.

  • Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji - do 9 września 2021 r.

  • Etap pracy Zespołu Oceniającego - do 23 września 2021 r.

  • Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji - do 30 września 2021 r.

Priorytet aktualności

Data publikacji

Wygasa

Wyświetl w kalendarzu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Stan zatwierdzania Zatwierdzony

Załączniki

Utworzony o przez
Ostatnio zmodyfikowany: przez

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice