mck.jpg 

Nazwa projektu:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Dzielnica:
Śródmieście

Budżet projektu:
ok. 303 000 000 mln zł

Źródła finansowania:
ok. 50 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 i ok. 50% z budżetu 
Miasta Katowice

Okres realizacji projektu:
2008-2013

Opis sytuacji przed projektem:
W sąsiedztwie najsilniejszego w regionie ośrodka kulturalno – sportowego „Spodka” po 
zakończeniu funkcjonowania kopalni „
Katowice” powstał 16,6 ha teren poprzemysłowy wymagający ponownego zagospodarowania. 
Z uwagi na jego lokalizację w centrum Katowic, które jest zarówno centrum Metropolii, 
zdecydowano się na wprowadzenie na tym terenie nowych funkcji o zdecydowanym 
charakterze ponadlokalnym tj: kongresowych, konferencyjnych, wystawienniczych 
i towarzyszących. Realizacja projektu ma zmierzać do wzbogacenia oferty produktu 
biznesowego Katowic oraz uzyskania nowej przestrzeni publicznej o wysokich 
walorach urbanistyczno – architektonicznych.

Opis projektu:
Projekt „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach” znajduje się na liście 
Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WSl na lata 2007-2013
Obiekt Międzynarodowego Centrum Kongresowego ma umożliwiać organizację 
rodzajów przedsięwzięć:
a) kongresów, zjazdów, konferencji, seminariów, bankietów,
b) wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym, koncertów muzycznych,
c) przedsięwzięć o charakterze ekspozycyjno – wystawienniczo - targowym.

Podstawowe funkcje budynku MCK:

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia
w m2 Dopuszczalna
liczba osób
1. Sala wielofunkcyjna - aranżacja koncertowa 8040 12 000 os.
2. Sala wielofunkcyjna - aranżacja kongresowa 8040 8 000 os.
3. Sala bankietowa 1200 1 000 os.
4. Foyer Sali bankietowej 400 300 os.
5. Audytorium 600 600 os.
6. Foyer audytorium 600 600 os.
7. Restauracja główna 800 450 os.
8. Lokal gastronomiczny przy wejściu 150 50 os.
9. Lokal gastronomiczny "przy kładce" 150 50 os.
10. kawiarnia w foyer 100 50 os.
11. Strefa VIP 100 20 os.
12. Pressroom 100 20 os.
13. Foyer główne 5500 1 500 os.
14. Sale konferencyjne 1750 (w tym - centrum biznesu - 150) 1 200 os.
15. Biura dla wystawców 500 100 os.

 

MCK połączone zostanie przejściem podziemnym z Halą Widowiskowo-Sportową 
„Spodek”, co spowoduje, że kompleks MCK/Spodek będzie jedynym w Polsce 
obiektem kongresowo-konferencyjnym, który może pomieścić w jednym miejscu 
i czasie prawie 15 000 osób.

Działania społeczne powiązane z projektem
Realizacja projektu sprawi, że miasto zyska nowe funkcje, dzięki którym wzrośnie 
jego atrakcyjność i rozpoznawalność na rynku krajowym i międzynarodowym. 
Na skutek realizacji przedsięwzięcia spodziewany jest napływ korzystających 
z oferty MCK oraz dalszy napływ inwestorów. Dzięki temu nastąpi wzrost 
dochodów budżetowych miasta, a potrzeby mieszkańców będą mogły być 
zaspokajane na odpowiednio wyższym poziomie.
Uporządkowana i przyjazna przestrzeń publiczna wpłynie na poprawę 
wizerunku Katowic i jego postrzeganie przez mieszkańców, a tym 
samym na wzrost poziomu identyfikacji mieszkańców z miastem.

Projekty komplementarne:
1. Projekt pn.: Promocja inwestycyjna miasta Katowice – warto tu 
zainwestować, realizowany w ramach poddziałania 1.1.2. RPO 
Województwa Śląskiego.
Projekt polega na promocji ofert inwestycyjnych Miasta poprzez 
udział w targach (Expo Reali MIPIM) oraz organizację kampanii 
promocyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych, 
nternetu i komputerowych wizualizacji 3D i 2D: 
(trójwymiarowe modele obszaru miasta z otoczeniem 
w skali poglądowej, trójwymiarowe modele dla 9 terenów w skali 
szczegółowej i internetu). Na projekt 
składa się pięć zadań:

    Zadanie I. Udział w targach MIPIM w Cannes
    Zadanie II. Udział w targach Expo Real w Monachium
    Zadanie III. Wizualizacja oferty inwestycyjnej
    Zadanie IV. Strona internetowa
    Zadanie V. Reklama w mediach związana z projektem

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu, którym jest „niedostateczne 
wykorzystanie potencjału inwestycyjnego Aglomeracji Górnośląskiej,
a w szczególności Miasta Katowic”. W efekcie w ciągu 5 lat od zakończenia 
projektu Miasto spodziewa się pozyskać co najmniej 3 dużych inwestorów, 
promując na targach, w mediach i internecie co najmniej 9 ofert inwestycyjnych.

2. Projekty pn.: „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki 
biznesowej Katowic I i II etap” realizowane w ramach działania 3.4 Priorytetu 
III Turystyka RPO WSL 2007-2013. Projekty mają przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności turystycznej regionu i do wykreowania nowego, przyjaznego 
turyście wizerunku regionu, poprzez stymulację rozwoju przedsiębiorstw oraz 
powstawanie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy.

Cele projektu to:
- wpływanie na zmianę postrzegania Katowic przez kluczowych partnerów, 
generowanie nowych konferencji i kongresów dla miasta oraz zainteresowania 
polskich mediów Katowicami, co przełoży się na artykuły o mieście;
- nawiązanie kontaktów z międzynarodowymi organizatorami spotkań, 
pozyskanie zapytań konferencyjnych, edukowanie szerokiej publiczności 
targowej w zakresie możliwości konferencyjnych Katowic;
- pozyskiwanie uwagi dziennikarzy i generowanie artykułów o atrakcjach
 turystycznych i możliwościach konferencyjnych Katowic.

Koordynator projektu/wydział odpowiedzialny za realizację projektu
Koordynator Projektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Przyszla lokalizacja.jpg 

widok.jpg 


Calendar
Title and navigation
<<<grudzień 2019>>>
grudzień 2019
PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345