sekap bip mowa
Startuj z katowice.eu |

Aby prawidłowo zobaczyć zawartość witryny musisz obniżyć poziom zabezpieczeń
(uruchomić skrypty javy) lub zainstalowac flash player ze strony adobe

Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj: WPS >> POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO


POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wszelkie informacje dotyczące Rady są dostępne na BIP w zakładce Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach pod adresem http://bip.um.katowice.pl/

............................................................................................................

Informujemy, że Zarządzeniem nr 1754/2013 z dnia 11 października Prezydent Miasta Katowice odwołał członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach I kadencji i powołał nową Radę na kolejną kadencję na okres X.2013-X.2015.

Aktualny skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach:

1. Przedstawiciele Rady Miasta Katowice:
1) Tomasz Maśnica
2) Wiesław Mrowiec.

2. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice:
1) Krystyna Siejna - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
2) Krzysztof Marek – Wiceprezydent Miasta Katowice
3) Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
4) Alicja Biśta - Kierownik Referatu - Wydział Kultury
5) Roman Kupka - Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska
6) Iwona Szreter-Kulisz - główny specjalista - Wydział Sportu i Turystyki.

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice:

1) Aleksandra Cajgner – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
2) Janusz Gorol – Polskie Forum Edukacji Europejskiej
3) Marek Jochymczyk - Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno Sportowej
4) Ewa Łuczak - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach
5) Wiesława Rak - Zarząd Rejonowy w Katowicach Polskiego Czerwonego Krzyża
6) Marcin Pilśniak - Bogucice - kierunek przyszłość
7) Barbara Smolicha - Fundacja „Dr Clown” , oddział Regionalny Katowice
8) Julia Sobolewska - Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Pełna treść Zarzadzenia

Za dotychczasową wsółpracę serdecznie dziękujemy :)

-----------------------------------------------------------------------

PRZYPOMNIENIE

Informacje o Radzie, protokoły, opinie, dokumenty dotyczące Rady są dostępne w odrębnej zakładce w Biuletynie Informacji Publicznej 

________________________________________________________________________

Informujemy, że Zarządzeniem nr 1673/2013 z dnia 31 lipca 2013r. Prezydent Miasta Katowice:

odwołał następujących członków Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Katowicach:

1. Panią Monikę Bajkę - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW,
2. Panią Ewę Pytasz - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki,
3. Pana Grzegorza Wójkowskiego - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides.

oraz na miejsce ww. osób powołał:

1. Panią Ewę Łuczak - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20,
2. Panią Aleksandrę Cajgner – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
3. Pana Janusza Gorola – Polskie Forum Edukacji Europejskiej.

Pełna treść Zarządzenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/900/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2013r. do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Katowicach (kadencja: od października 2013r. do września 2015r.) desygnowani zostali następujący radni Rady Miasta Katowice:

1. Tomasz Maśnica

2. Wiesław Mrowiec.

--------------------------------------------------------------------------------------

Protokół wyników wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach z dnia 11.07.2013r. ... czytaj


WYBORY
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach do 10 lipca 2013r. 


Kandydaci - przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice, którzy zostali zgłoszeni do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

1. Aleksandra Cajgner -
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Ul. Warszawska 27, Katowice
2. Wiesława Rak - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. PCK 8, Katowice
3. Ewa Łuczak - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20, ul. Gen. Z.W. Jankego 160, Katowice
4. Janusz Gorol - Polskie Forum Edukacji Europejskiej, ul. Iłłakiewiczówny 11c, Katowice
5. Ewa Dudkiewicz - Ślaska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS, ul. Kossutha 11, Katowice – zgłoszenie niekompletne
6. Barbara Smolicha -
Fundacja „Dr Clown” , ul. Jagiellońska 58/128a, Warszawa, oddział Regionalny ul. Warmińska 20/3, Katowice
7. Halina Skrzecz - Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń”, Pl. Grunwaldzki 8/10, Katowice
8. Julia Sobolewska - Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
9. Marcin Pilśniak - Bogucice – kierunek przyszłość, ul. Bończyka 9/6, Katowice
10. Marek Jochymczyk - Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno Sportowej, Ul. Dzięciołów 17, Katowice
11. Andrzej Dawidowski – Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Klub Inteligencji Katolickiej, Pl. Ks. Emila Szramka 2/13, Katowice – zgłoszenie złożone po terminie

Zasady głosowania:

1.
Zgodnie z trybem przyjętym Uchwałą nr XXXV/793/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalnie na ośmiu kandydatów do Rady na karcie do głosowania do 10 lipca 2013r.

2. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny wyborczej.

Urny znajdują się:

- w Wydziale Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 200,
godz. otwarcia: poniedziałek – piątek 7.30-15.30;

- w Inkubatorze Społecznej Aktywności, ul. Młyńska 5,
godz. otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-16.00;

wtorek, czwartek: 14.00-19.00.

3. Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania
potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.

4.
Do 7 dni od daty zakończenia głosowania pełniąca kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach wyłoni spośród swojego składu Komisję Skrutacyjną.

5.
Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowi ogłosi na stronie portalu miejskiego Katowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746.

Pliki do pobrania:
- Wykaz imienny ka
ndydatów wraz z opisem kandydata

1. Aleksandra Cajgner

2. Wiesława Rak

3. Ewa Łuczak

4. Janusz Gorol

5. Barbara Smolicha

6. Halina Skrzecz

7. Julia Sobolewska

8. Marcin Pilśniak

9. Marek Jochymczyk 

- Karta do głosowania

................................................................................................
Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym:
1. dwóch przedstawicieli Rady Miasta Katowice,
2. sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,
3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.
Kadencja Rady trwa dwa lata.

............................................................................................................................................

Nabór kandydatów do kolejnej kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Dnia 10.06.2013 roku zakończył się nabór kandydatów do nowej Rady. Z uwagi na fakt, że część kart została przesłana za pośrednictwem poczty - planowana na dzień 11.06.2013r. publikacja kandydatów na stronie internetowej została przesunięta o kilka dni.

Po opublikowaniu listy kandydatów zostanie zaktualizowany harmonogram wyborów.

...........................................................................................................................................

Prezydent Miasta Katowice
ogłasza nabór kandydatów
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach należy przesłać na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice do 10 czerwca 2013r.

Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym:
1. dwóch przedstawicieli Rady Miasta Katowice,
2. sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,
3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.


Kadencja Rady trwa dwa lata (X.2013 - IX.2015) 

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu.

Kartę można pobrać w formie elektronicznej (plik do pobrania poniżej) lub w formie papierowej w Wydziale Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 200.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746.


Podstawa prawna:
Uchwała nr XXXV/793/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

 

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach


Przewidywany harmonogram prac w zakresie naboru przedstawicieli organizacji pozarzadowych do nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

 
Planowane terminy
Zakres prac
Informacje szczegółowe – zgodnie z uchwałą
Termin
 27.05.2013
Ogłoszenie o naborze do Rady
ogłoszenie o naborze - publikacja:
- na stronie portalu miejskiego Katowice.eu,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice
- w prasie lokalnej
14 dni
 
Termin
27.05-10.06.2013
 
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
Karty zgłoszenia przyjmowane są w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o naborze do Rady
Termin
26.06.2013
 
Publikacja listy kandydatów
Wykaz imienny osób, których kandydatury zostały zgłoszone, wraz z opisem kandydata, zamieszczany jest:
- na stronie portalu miejskiego Katowice.eu oraz
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice.
14 dni
 
Termin
27.06-10.07.2013
Głosowanie na kandydatów
W ciągu 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalnie na ośmiu kandydatów do Rady na karcie do głosowania
 
- Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej i zalakowanej urny wyborczej.
 
- Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.
Do 7 dni
od daty zakończenia głosowania
 
pomiędzy 11.07.2013 a 16.07.2013
Liczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną
Pełniąca kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach wyłoni spośród swojego składu Komisję Skrutacyjną.
Do 7 dni
od daty zakończenia głosowania
 
Termin ostateczny publikacji
 
17.07.2013
Publikacja wyników głosowania
Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowi ogłasza:
- na stronie portalu miejskiego Katowice.eu,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice oraz
- na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.  
Do Rady wchodzi 8 osób, które uzyskały największą ilość głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

................................................................................................................................................

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (kadencja X.2011-IX.2013)Zarządzeniem nr 1388/2013 z dnia 01 marca 2013r. Prezydent Miasta Katowice odwołał Panią Mirosławę Szubę ze składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, a w jej miejsce powoła Panią Wiesławę Rak z Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. 

.........................................


Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 500/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 września 2011 roku powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

W składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach jest 16 członków, w tym:
1. Przedstawiciele Rady Miasta Katowice:
1) Wiesław Mrowiec
2) Witold Witkowicz

2. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice:
1) Krystyna Siejna - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
2) Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
3) Jowita Hercig - Kierownik Referatu - Wydział Kultury
4) Roman Kupka - Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska
5) Agnieszka Lis - główny specjalista - Wydział Polityki Społecznej
6) Iwona Szreter-Kulisz - główny specjalista - Wydział Sportu i Turystyki

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice:

1) Monika Bajka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW
2) Andrzej Dawidowski - Klub Inteligencji Katolickiej
3) Andrzej Oksiak - Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce"
4) Ewa Pytasz - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
5) Mirosława Szuba - Związek Sybiraków, oddział w Katowicach
6) Leszek Winder - Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców "SAT"
7) Grzegorz Wójkowski - Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides
8) Wojciech Zaremba – Fundacja For Animals


Pierwsze posiedzenie Rady zostanie zwołane przez Prezydenta Miasta Katowice w ciągu 30 dni od jej powołania zgodnie z Uchwałą Nr VI/101/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Wszelkie informacje dotyczące Rady są dostępne na BIP w zakładce Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach pod adresem http://bip.um.katowice.pl/

Prezydent Miasta Katowice ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach należy przesłać na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, do 16 sierpnia 2011r.

Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym:
1. dwóch przedstawicieli Rady Miasta Katowice,
2. sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,
3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.
Kadencja Rady trwa dwa lata.

Lista Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia Br. upłynął termin naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Lista kandydatów

 
Wyboru kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe dokona Prezydent Miasta Katowice po zaopiniowaniu poszczególnych kandydatur przez komórki organizacyjne współpracujące z organizacjami pozarządowymi.
Wyłonienie kandydatów spośród organizacji pozarządowych odbędzie się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności oraz aktywnej współpracy z miastem Katowice.


Podstawa prawna:
Uchwała Nr VI/101/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 118 z dnia 2 czerwca 2011r.) 
 


 

 

powrót do poprzedniej strony
drukowanie artykułu
Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, Tel. (+48 32) 2593-909, Fax (+48 32) 2537-984, E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
© 2008 Urząd Miasta Katowice; najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768; UTF-8;
kontakt: webmaster@katowice.eu | mapa serwisu | realizacja: 2business