Poniższa instrukcja posłuży jako pomoc w rejestracji i potwierdzeniu zgłoszenia o zaistniałych zdarzeniach przestrzennych, które miały miejsce na terenie Katowic oraz wskaże sposób odnotowania podjętych działań w związku ze zgłoszeniem.
Aby skorzystać z możliwości zgłoszenia zdarzenia przestrzennego należy na stronie Internetowych Map Systemu Informacji Przestrzennej Katowic przejść do serwisu mapowego ortofotomapa.  W serwisie tym znajduje się narzędzie służące rejestracji zdarzeń.
 
W pierwszej kolejności należy odnaleźć na mapie miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie przestrzenne - korzystając z narzędzi wyszukiwania dostępnych na pasku mapy internetowej.

Po odszukaniu i przybliżeniu widoku do miejsca zdarzenia przestrzennego należy kliknąć w okienko Rejestracja zdarzeń.  
Zostanie wówczas otwarta formatka pozwalająca na rejestrację zgłoszenia zaistniałego zdarzenia.
Najpierw należy oznaczyć interesujące nas miejsce zdarzenia na mapie. W tym celu należy kliknąć w środek okienka . Po kliknięciu należy aktywnym kursorem  wskazać na mapie miejsce zaistniałego zdarzenia przestrzennego (na mapie pojawi się tymczasowy symbol rejestrowanego zdarzenia).
 Po zaznaczeniu miejsca należy wybrać rodzaj zdarzenia:
- uszkodzenia infrastruktury drogowej, lub
- dewastacje, lub
- zanieczyszczenia środowiska, lub
- inne.
Po określeniu rodzaju zdarzenia należy wybrać typ zdarzenia (odpowiedni do rodzaju zdarzenia).
W dalszej kolejności należy podać swój adres e-mail (na adres ten zostanie przesłany link potwierdzający rejestrację zgłoszenia zdarzenia) oraz krótko opisać zaistniałe zdarzenie. Nieobowiązkowo można podać swój numer telefonu kontaktowego, a także zamieścić do 4 zdjęć o maksymalnej pojemności 3MB. Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk
"wyślij zdarzenie"
Po wysłaniu zgłoszenia pojawi się okno z odpowiednim komunikatem.
Po wysłaniu zgłoszenia i pojawieniu się komunikatu należy odebrać swoją pocztę e-mail oraz należy potwierdzić wysłanie zgłoszenia klikając w link otrzymanej wiadomości.
Po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymamy komunikat:
Po komunikacie zgłoszenie zostaje wysłane do odpowiednich osób odpowiadających za dany typ zdarzenia przestrzennego.
Po całej procedurze wykonania zgłoszenia zdarzenia na podany przez zgłaszającego adres mailowy zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rozwiązanie i wykonanie zgłoszenia wraz z treścią ewentualnych uwag związanych z wykonaniem zgłoszenia.

Zapraszamy do korzystania.

Pliki do pobrania:

Instrukcja rejestracji zgłoszenia przestrzennego zdarzenia.pdf