​BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - Katowice, Rynek 1
bom7.jpg

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - Katowice, Rynek 1

 

 • Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw przez merytorycznie właściwe komórki Urzędu Miasta Katowice.

   
 • Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice,
  ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W przypadku toczącego się postępowania prosimy o podanie numeru sprawy.

   
 • Na wydzielonych stanowiskach komputerowych w Biurze Obsługi Mieszkańców udostępnione są do wglądu akty prawa powszechnego.

   
 • W celu dostosowania się do wymagań ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243 z 2011 r.) w Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok" Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego. Każda osoba, która posługuje się językiem migowym może skorzystać z tego systemu w celu skutecznego porozumiewania się podczas załatwiania spraw urzędowych.

   
 • Skorzystanie z usługi tłumaczenia on-line jest możliwe w  Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 na stanowisku Informacji. Wszelkiej pomocy udziela pracownik obsługujący stanowisko Informacji.

 

 • Na parterze Biura Obsługi Mieszkańców oddajemy do Państwa dyspozycji dwa opłatomaty ING Banku Śląskiego – urządzenia, które pozwalają na łatwe i sprawne dokonanie opłaty urzędowej.


  Godziny urzędowania Biura Obsługi Mieszkańców:

  PONIEDZIAŁEK:                  7.30 - 17.00
  WTOREK:                             7.30 - 15.30
  ŚRODA:                                7.30 - 15.30
  CZWARTEK:                        7.30 - 15.30
  PIĄTEK:                                7.30.- 15.30


  Przed podejściem do stanowiska obsługi uprzejmie prosimy o pobranie „numerka" w biletomatach umieszczonych przy wejściu głównym na parterze lub piętrze budynku Biura Obsługi Mieszkańców.
   
  STANOWISKA W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

  PARTER:

  Punkt podawczy:                            pokój nr 008
  Przyjmowanie wszelkiego rodzaju korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Katowice
  tel. (32) 25-93-257, fax. (32) 253-79-84

  Informacja
  Informowanie o trybie i procedurze załatwiania spraw w Urzędzie Miasta.

  tel. (32) 25-93-639
  tel. (32) 25-93-403

  Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP
  – na stanowisku Informacji
  tel. (32) 25-93-639
  tel. (32) 25-93-403

Sprawy Meldunkowe: stanowiska nr 1 - 4
tel. (32) 25-93-631


Sprawy Lokalowe: stanowiska nr 5 -6
tel. (32) 25-93-634


Dowody Osobiste : stanowiska nr 7 - 12
tel. (32) 25-93-632
tel. (32) 25-93-633
tel. (32) 25-93-645
tel. (32) 25-93-693

PIĘTRO I:

Geodezja: stanowiska nr 13 - 20

Obsługa geodetów: stanowiska nr 13 – 15

tel. (32) 25-93-685

tel. (32) 25-93-221

tel. (32) 25-93-681

 

Mapy do celów informacyjnych:  stanowiska nr 16 – 17

tel. (32) 25-93-407

tel. (32) 25-93-406

 

Kataster nieruchomości: stanowiska nr 18 – 19

tel. (32) 25-93-691

tel. (32) 25-93-386

 

Inne wnioski: stanowisko nr 20

tel. (32) 25-93-636

Gospodarka Mieniem: stanowiska nr 21 - 22

tel. (32) 25-93-646

Księgowość: stanowiska nr 23

tel. (32) 25-93-958

Podatki: stanowisko nr 24

tel. (32) 25-93-466

Planowanie Przestrzenne: stanowisko nr 25
tel. (32) 25-93-410

Budownictwo: stanowiska nr 26 - 27
tel. (32) 25-93-635

Ochrona Środowiska: stanowiska nr 28 - 29
tel. (32) 25-93-910

Działalność Gospodarcza: stanowiska nr 30 - 32
tel. (32) 25-93-638
tel. (32) 25-93-692​

Sekretariat Prezydenta - planowanie spotkań: stanowisko nr 33

tel. (32) 25-93-361bom1.jpg
bom2.jpg