bom7.jpg
        ​    BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - Katowice, Rynek 1
 • Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw przez merytorycznie właściwe komórki Urzędu Miasta Katowice.
 • Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W przypadku toczącego się postępowania prosimy o podanie numeru sprawy.
 • Na wydzielonych stanowiskach komputerowych w Biurze Obsługi Mieszkańców udostępnione są do wglądu akty prawa powszechnego.
 • W celu dostosowania się do wymagań ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243 z 2011 r.) w Biurze Obsługi Mieszkańców działa system tłumaczenia języka migowego on-line „toktutok' Dzięki temu możliwe jest tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, wykonywane przez tłumacza, w formie tłumaczenia rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego lub systemu językowo migowego, a osobą używającą języka polskiego fonicznego. Każda osoba, która posługuje się językiem migowym może skorzystać z tego systemu w celu skutecznego porozumiewania się podczas załatwiania spraw urzędowych.
 • Skorzystanie z usługi tłumaczenia on-line jest możliwe w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 na stanowisku Informacji. Wszelkiej pomocy udziela pracownik obsługujący stanowisko Informacji.
 • Na parterze Biura Obsługi Mieszkańców oddajemy do Państwa dyspozycji dwa opłatomaty - urządzenia, które pozwalają na łatwe i sprawne dokonanie opłaty urzędowej.

  Godziny urzędowania Biura Obsługi Mieszkańców: 

  PONIEDZIAŁEK:         7.30 - 17.00
  WTOREK:                    7.30 - 15.30
  ŚRODA:                       7.30 - 15.30
  CZWARTEK:               7.30 - 15.30
  PIĄTEK:                       7.30.- 15.30


  Przed podejściem do stanowiska obsługi uprzejmie prosimy o pobranie „numerka' w biletomatach umieszczonych przy wejściu głównym na parterze lub I piętrze Biura Obsługi Mieszkańców. 

   
  STANOWISKA W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

  PARTER:

  Punkt podawczy: pokój nr 008
  Przyjmowanie wszelkiego rodzaju korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Katowice
  tel. (32) 25-93-257, fax. (32) 705-49-14

  Informacja
  Informowanie o trybie i procedurze załatwiania spraw w Urzędzie Miasta.

  tel. (32) 25-93-639
  tel. (32) 25-93-403

  Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP
  - na stanowisku Informacji
  tel. (32) 25-93-639
  tel. (32) 25-93-403

  Sprawy Meldunkowe: stanowiska nr 1 - 4
  tel. (32) 25-93-631

  Dowody Osobiste : stanowiska nr 5 - 12
  tel. (32) 25-93-632
  tel. (32) 25-93-633
  tel. (32) 25-93-645
  tel. (32) 25-93-693

   

  PIĘTRO I:

  Geodezja: stanowiska nr 13 - 17
  tel. (32) 25-93-386
  tel. (32) 25-93-221
  tel. (32) 25-93-681
  tel. (32) 25-93-407 
  tel. (32) 25-93-406

  Sprawy Lokalowe: stanowiska nr 20 - 21
  tel. (32) 25-93-634

  Gospodarka Mieniem: stanowisko nr 22
  tel. (32) 25-93-646

  Księgowość: stanowisko nr 23
  tel. (32) 25-93-958

  Podatki: stanowisko nr 24
  tel. (32) 25-93-466
  Planowanie Przestrzenne: stanowisko nr 25
  tel. (32) 25-93-410

  Budownictwo: stanowiska nr 26 - 27
  tel. (32) 25-93-635

  Ochrona Środowiska: stanowiska nr 28 - 29
  tel. (32) 25-93-910

  Działalność Gospodarcza: stanowiska nr 30 - 32
  tel. (32) 25-93-638
  tel. (32) 25-93-692

  Sekretariat Prezydenta - planowanie spotkań: stanowisko nr 33

  tel. (32) 25-93-361

 


bom1.jpg
bom2.jpg