​​​​​​​​​1. ​Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców​
33. Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap IV-Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej​​​