Rada Seniorów Miasta Katowice  
W mieście Katowice funkcjonuje Rada Seniorów Miasta Katowice, której zadaniem jest opiniowanie, doradzanie oraz inicjowanie działań na rzecz katowickich seniorów.   
I kadencja Rady dobiegła końca w październiku 2016r, dlatego w 2017r. została powołana II kadencja Rady Seniorów Miasta Katowice.
Zachęcam, by interesować się jej pracami, a może dołączyć aktywnego liczącego 13 członków grona.

Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach , ul. Rynek 1, Katowice, tel. 32 25 93 780.


Uchwała dotycząca powołania Rady Seniorów Miasta Katowice:

file:///V:/WSPOLPRACA/GIZELA%20PRZEOR/SENIORZY/RADA%20SENIOR%C3%93W/II%20KADENCJA/Uchaw%C5%82a%20obowi%C4%85zuj%C4%85ca.pdf