Katowiccy seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę mieszkańców miasta Katowice i dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów oraz w trosce o ich dobrą kondycję psychiczną, fizyczną oraz zdrowotną Urząd Miasta w Katowicach reazlizuje szereg działań  mających na celu ułatwienie życia w mieście.​

 

RADA SENIORÓW MIASTA KATOWICE

W mieście Katowice od listopada 2014 roku działa Rada Seniorów Miasta Katowice.

Rada Seniorów Miasta Katowice jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z władzami miasta Katowice w obszarze spraw lokalnych,  w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej.

Celem Rady Seniorów Miasta Katowice jest zwiększenie zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb środowiska osób starszych.

Rada Seniorów działa w następujących obszarach:

 1. zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów;
 2. wspieranie aktywności seniorów;
 3. mieszkalnictwo dla seniorów;
 4. profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;
 5. przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu;
 6. rozwój form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury.

  Rada składa się z 13 członków, w tym:

  Przewodniczącym Rady Seniorów Miasta Katowice został Pan Witold Starowicz

  Wiceprzewodniczącą Rady Seniorów Miasta Katowice została Pani Anna Szelest

  Sekretarzem Rady Seniorów Miasta Katowice została Pani Elżbieta Praus.

  Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach, ul. Rynek 1, Katowice,  tel. 32 25 93 780.

 

KAWA ZA „ZŁOTÓWKĘ" DLA SENIORÓW

W ramach realizacji Miejskiego Programu Pomocy dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Siedemdziesiąt Plus" Urząd Miasta w Katowicach zaprasza katowickich seniorów do spędzenia czasu w miłej atmosferze przy filiżance kawy lub herbaty za symboliczną złotówkę.

Bony uprawniające do zakupu kawy/herbaty w  można otrzymać w następujących placówkach:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki, Al. Korfantego 84a, Katowice,
 • Wydział Polityki Społecznej, Urząd Miasta w Katowicach, ul. Rynek 1, pokój nr 807 Katowice,
 • Terenowe Punkty Pomocy Społecznej 1-10 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

  Warunkiem odebrania bonu jest okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzin oraz miejsce zamieszkania.

Kawa dla seniora.jpg

 

 

ZNIŻKI DLA KATOWICKICH SENIORÓW W RAMACH PROGRAMU Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ „AKTYWNI SENIORZY"

W ramach programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy" z miasto Katowice oferuje zniżki oraz rabaty dla katowickich seniorów.

Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Katowic.

Celem programu jest podniesienie aktywności i sprawności katowickich seniorów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

Każdemu seniorowi, który złoży stosowny wniosek jest wydawana karta „Aktywnego Seniora", na podstawie której przysługują zniżki oraz rabaty udzielone przez samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji i edukacji miasta Katowice m.in. Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Centrum Kultury Katowice, Miejskie Biblioteki Publiczne, Muzeum Historii Katowic oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą m.in. zakłady optyczne, centrum fitnessu, kwiaciarnie, księgarnie, restauracje, studia urody i wiele, wiele innych.

Wniosek o przyznanie karty „Aktywnego Seniora" można składać w Katowicach przy ul. 3 Maja 11 (dawna hala butów), Stowarzyszenie FAMI.LOCK.

Aktualna lista Partnerów oraz szczegółowe informacje na temat programu „Aktywni Seniorzy" znajdują się na stronie internetowej www.aktywni-seniorzy.info

Aktywni Seniorzy - plakat.jpg

 

PROGRAM „BABCIA, DZIADEK I JA W KATOWICACH"

Program adresowany jest do:

 dziadków/babć z wnukami, w tym także do dziadków/babć pełniących funkcję rodzin zastępczych, mających pod swoją opieką wnuczęta   w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju psychospołecznego.

Cele programu:

1. Wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu więzi rodzinnych.

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin.

3. Wspieranie dziadków/babć, będących rodzicami zastępczymi w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji i podnoszeniu kompetencji oraz umiejętności wychowawczych.

4. Zwiększanie dostępności do dóbr kultury, sportu, wypoczynku dla dziadków/babć  i wnuków w rodzinach zastępczych, wielodzietnych i ubogich.

W ramach programu za okazaniem specjalnej legitymacji dziadkowie z wnukami skorzystać mogą m.in. z bezpłatnych porad psychologa, z darmowych/ulgowych wejść: na kąpieliska oraz lodowiska miejskie, na przedstawienia teatralne dla dzieci, do muzeum, do sal zabaw, czy chociażby Wesołego Miasteczka.

Legitymacje uczestnika programu wydawane są w:

1. Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

2. Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, VIII piętro pokój nr 812 tel. (32) 25 93 472.

 

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie http://www.katowice.eu/urzad-miasta/rodzina-i-zdrowie/babcia-dziadek-i-ja-w-katowicach


Babcia, dziadek i ja w Katowicach.jpg


DZIAŁANIA REALIZOWANE NA RZECZ SENIORÓW MIASTA KATOWICE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ               URZĘDU MIASTA KATOWICE

Wydział Polityki Społecznej.pdf


DZIAŁANIA REALIZOWANE NA RZECZ SENIORÓW MIASTA KATOWICE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU                   URZĘDU MIASTA KATOWICE

Wydział Edukacji i Sportu.pdf


DZIAŁANIA REALIZOWANE NA RZECZ SENIORÓW MIASTA KATOWICE PRZEZ WYDZIAŁ KULTURY URZĘDU MIASTA KATOWICE

Wydział Kultury.pdf

Wydarzenia kulturalne dla katowickich seniorów.pdf


DZIAŁANIA REALIZOWANE NA RZECZ SENIORÓW MIASTA KATOWICE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.pdf


 

KLUBY SENIORA W KATOWICACH

Chcesz aktywnie i ciekawie spędzać czas oraz rozwijać swoje zainteresowania zgłoś się  do Klubu Seniora.

Klub Seniora zapewnia bogatą ofertę kulturalną, rekreacyjną połączoną z przyjazną atmosferą, dzięki temu Seniorzy mogą cieszyć się długo dobrą kondycją fizyczną i psychiczną.

W programie m.in.: wyjścia na koncerty, do kina, do teatru, porady specjalistyczne w tym  zdrowotne, prawne, warsztaty zajęciowe, wykłady oraz pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Kontakt: Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki, Katowice Al. Korfantego 84a, tel. 32 205 45 14.

Kluby Seniora znajdują się w Katowicach:

ul. Witosa 17

ul. Hetmańska 1

ul. Panewnicka 75

ul. Grażyńskiego 5

Al. Korfantego 84a

Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów!

 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina organizuje zajęcia dla seniorów z nauki obsługi komputera. Bezpłatne zajęcia od podstaw praktycznego korzystania z komputera i internetu odbywają się w każdy piątek od godz. 17.00 do 19.00.

 

zaj_komp_part4.JPG 

„SENIORZY W KATOWICACH"

Informujemy, że na Facebook'u została utworzona grupa Seniorzy w Katowicach". W przeciągu 2 miesięcy dołączyło do grupy 158 członków - mieszkańców Katowic, użytkowników Facebook'a.
W grupie można znaleźć informacje o bezpłatnych zajęciach, warsztatach, imprezach dla seniorów, czy o akcjach zdrowotnych. Będą informacje o Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Katowicach oraz o klubach seniorów. Podawane są również informacje o Uchwałach, Programach Rady Miasta dotyczących seniorów.
Członkowie grupy spotykają się w Centrum Organizacji Pozarządowych. Grupa prowadzona jest społecznie przez Panią Katarzynę Raczykowską. Dołączyć do grupy można tutaj: www.facebook/com/groups/SeniorzywKatowicach

INFORMATOR DLA SENIORÓW - EDYCJA 2017

Informator dla Seniorów 2017.jpg

Informator dla Seniorów - edycja 2017.pdf