Katowiccy seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę mieszkańców miasta Katowice i dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów oraz w trosce o ich dobrą kondycję psychiczną, fizyczną oraz zdrowotną Urząd Miasta w Katowicach reazlizuje szereg działań  mających na celu ułatwienie życia w mieście.​

 

RADA SENIORÓW MIASTA KATOWICE

W mieście Katowice od listopada 2014 roku działa Rada Seniorów Miasta Katowice.

Rada Seniorów Miasta Katowice jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z władzami miasta Katowice w obszarze spraw lokalnych,  w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej.

Celem Rady Seniorów Miasta Katowice jest zwiększenie zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb środowiska osób starszych.

Rada Seniorów działa w następujących obszarach:

 1. zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów;
 2. wspieranie aktywności seniorów;
 3. mieszkalnictwo dla seniorów;
 4. profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;
 5. przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu;
 6. rozwój form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury.

  Rada składa się z 13 członków, w tym:

  Przewodniczącą Rady Seniorów Miasta Katowice została Pani Helena Hrapkiewicz

  Wiceprzewodniczącym Rady Seniorów Miasta Katowice został Pan Witold Starowicz

  Sekretarzem Rady Seniorów Miasta Katowice została Pani Ewa Ferdek.

  Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach, ul. Rynek 1, Katowice,  tel. 32 25 93 780.

 

KAWA ZA „ZŁOTÓWKĘ" DLA SENIORÓW

W ramach realizacji Miejskiego Programu Pomocy dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Siedemdziesiąt Plus" Urząd Miasta w Katowicach zaprasza katowickich seniorów do spędzenia czasu w miłej atmosferze przy filiżance kawy lub herbaty za symboliczną złotówkę.

            Bony uprawniające do zakupu kawy/herbaty w  można otrzymać w następujących placówkach:

 • Stowarzyszenie Kobiety Śląska, ul Kordeckigo 2, Katowice,
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki, Al. Korfantego 84a, Katowice,
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta w Katowicach, ul. Rynek 1, Katowice,
 • Terenowe Punkty Pomocy Społecznej 1-10 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

  Warunkiem odebrania bonu jest okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzin oraz miejsce zamieszkania.

 

 

ZNIŻKI DLA KATOWICKICH SENIORÓW W RAMACH PROGRAMU Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ "AKTYWNI SENIORZY"

W ramach programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy" z miasto Katowice oferuje zniżki oraz rabaty dla katowickich seniorów.

Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Katowic.

Celem programu jest podniesienie aktywności i sprawności katowickich seniorów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

Każdemu seniorowi, który złoży stosowny wniosek jest wydawana karta „Aktywnego Seniora", na podstawie której przysługują zniżki oraz rabaty udzielone przez samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji i edukacji miasta Katowice m.in. Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Centrum Kultury Katowice, Miejskie Biblioteki Publiczne, Muzeum Historii Katowic oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą m.in. zakłady optyczne, centrum fitnessu, kwiaciarnie, księgarnie, restauracje, studia urody i wiele, wiele innych.

Wniosek o przyznanie karty „Aktywnego Seniora" można składać w Katowicach przy ul. 3 Maja 11 (dawna hala butów), Stowarzyszenie FAMI.LOCK.

Godziny otwarcia punktu konsultacyjnego:

Poniedziałek 10:00 – 17:00

Wtorek 10:00 – 15:00

Środa 10:00 – 15:00

Czwartek 10:00 – 15:00

Piątek nieczynne

Aktualna lista Partnerów oraz szczegółowe informacje na temat programu „Aktywni Seniorzy" znajdują się na stronie internetowej www.aktywni-seniorzy.info

 

PROGRAM "BABCIA, DZIADEK I JA W KATOWICACH"

Program adresowany jest do:

 dziadków/babć z wnukami, w tym także do dziadków/babć pełniących funkcję rodzin zastępczych, mających pod swoją opieką wnuczęta   w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju psychospołecznego.

Cele programu:

1. Wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu więzi rodzinnych.

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin.

3. Wspieranie dziadków/babć, będących rodzicami zastępczymi w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji i podnoszeniu kompetencji oraz umiejętności wychowawczych.

4. Zwiększanie dostępności do dóbr kultury, sportu, wypoczynku dla dziadków/babć  i wnuków w rodzinach zastępczych, wielodzietnych i ubogich.

 W ramach programu za okazaniem specjalnej legitymacji dziadkowie z wnukami skorzystać mogą m.in. z bezpłatnych porad psychologa, z darmowych/ulgowych wejść: na kąpieliska oraz lodowiska miejskie, na przedstawienia teatralne dla dzieci, do muzeum, do sal zabaw, czy chociażby Wesołego Miasteczka.

Legitymacje uczestnika programu wydawane są w:

1. Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

2. Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, VIII piętro pokój nr 812 tel. (32) 25 93 472.

 

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie http://www.katowice.eu/urzad-miasta/rodzina-i-zdrowie/babcia-dziadek-i-ja-w-katowicach

 

PROGRAMY I DZIAŁANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH SKIEROWANE DO SENIORÓW

 

Sądzisz, że przydałaby ci się pomoc osoby, która pomoże Ci w załatwieniu spraw urzędowych?

SKORZYSTAJ Z POMOCY PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Chciał/(a) byś skorzystać z porady psychologa lub psychiatry?

ZRÓB TO BEZPŁATNIE W MOPS KATOWICE

 

Potrzebujesz pomocy w sferze pielęgnacji lub zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania?

SKORZYSTAJ Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

 

Chcesz miło spędzać czas w grupie osób w Twoim wieku? Potrzebujesz kogoś kto pomoże Ci w integracji z najbliższym otoczeniem oraz kreatywną organizacją czasu wolnego?

SKORZYSTAJ Z USŁUG DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Głogowska 23, tel. 32 202 87 27
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 ul. Tysiąclecia 45, tel. 32 254 06 93
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej NR 4 ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Dębowa 23, tel. 32 355 51 60
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta ul. Brata Alberta 4, tel. 32 352 99 10

 

Wymagasz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu? Chcesz mieć stały kontakt ze specjalistami przy jednoczesnym zachowaniu swobody działania?

ZAMIESZKAJ W MIESZKANIU CHRONIONYM

 • Mieszkanie chronione dla osób starszych lub niepełnosprawnych ul. Łętowskiego 6a
 • Mieszkanie chronione dla osób starszych ul. Łętowskiego 6a

 

Wymagasz całodobowej opieki w sferze usług opiekuńczych i bytowych?

ZAMIESZKAJ W RODZINNYM DOMU POMOCY

 • Rodzinny Dom Pomocy ul. Krupińskiego 11, tel. 32 209 47 16

Wymagasz całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie radzisz sobie w samodzielnym funkcjonowaniu w codziennym życiu?

 

ZAMIESZKAJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy Pomocy Społecznej na terenie miasta Katowice:

 • Dom Pomocy Społecznej „Przystań" dla osób przewlekle somatycznie chorych ul. Adamskiego 22, tel. 32 251 39 19
 • Dom Pomocy Społecznej „Zacisze" dla osób w podeszłym wieku ul. Traktorzystów 42, tel. 32 202 54 32
 • Dom Pomocy Społecznej „Senior Residence" ul. Pijarska 4, tel. 32 355 91 90

Szczegółowych informacji dotyczących oferowanej pomocy udzielą Ci pracownicy socjalni Terenowych Punktów Pomocy Społecznej:

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 ul. Andrzeja 10 (Śródmieście-Zachód) tel. 32 251 60 99
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 ul. Warszawska 42 (Osiedle Paderewskiego, Śródmieście-Wschód) tel. 32 253 77 30
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 ul. Oblatów 24 (Koszutka, część Wełnowca, część Bogucic, Śródmieście) tel. 32 258 07 09
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 ul. Gliwicka 96 (Załęże, Osiedle Witosa) tel. 32 353 02 78
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 ul. Dębowa 16c (Osiedle Tysiąclecia, Dąb, część Wełnowca) tel. 32 254 70 61
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 ul. Czecha 2 (Bogucice, Osiedle Gwiazdy, Dąbrówka Mała, część Zawodzia) tel. 32 209 00 23
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 ul. Świdnicka 35a (Ligota, część Brynowa, Załęska Hałda) tel. 32 252 56 35
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 ul. Łętowskiego 6a (Podlesie, Piotrowice, Kostuchna, Ochojec, część Brynowa, Zarzecze) tel. 32 206 15 68
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 ul. Krakowska 138 (Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Wilhelmina, Część Szopienic, Murcki, część Zawodzia) tel. 32 255 35 67
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 ul. Krakowska 138 (część Szopienic, Burowiec, Borki) tel. 32 256 80 39

 

Jesteś zainteresowany skorzystaniem z pomocy wolontariusza?

WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE „SŁONECZNIK-WOLONTARIAT NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH" Skontaktuj się z Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii MOPS Katowice ul. Morcinka 19a, tel. 32 250 50 16

 

KLUBY SENIORA W KATOWICACH

Chcesz aktywnie i ciekawie spędzać czas oraz rozwijać swoje zainteresowania zgłoś się  do Klubu Seniora.

Klub Seniora zapewnia bogatą ofertę kulturalną, rekreacyjną połączoną z przyjazną atmosferą, dzięki temu Seniorzy mogą cieszyć się długo dobrą kondycją fizyczną i psychiczną.

W programie m.in.: wyjścia na koncerty, do kina, do teatru, porady specjalistyczne w tym  zdrowotne, prawne, warsztaty zajęciowe, wykłady oraz pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Kontakt: Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki, Katowice Al. Korfantego 84a, tel. 32 205 45 14.

Kluby Seniora znajdują się w Katowicach:

ul. Witosa 17

ul. Hetmańska 1

ul. Panewnicka 75

ul. Grażyńskiego 5

Al. Korfantego 84a

Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów!

 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina organizuje kolejne zajęcia dla seniorów z nauki obsługi komputera. Uczymy od podstaw praktycznego korzystania z komputera i internetu. Bezpłatne zajęcia w każdy piątek od godz. 17.-00 do 19.00.

 

 

PROGRAM "BURSZTYNOWY TELEFON" - PUNKT INFORMACJI SENIORALNEJ

więcej o programie: http://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=1607&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e

 

 

"SENIORZY W KATOWICACH"

Informujemy, że na Facebook'u została utworzona grupa "Seniorzy w Katowicach". W przeciągu 2 miesięcy dołączyło do grupy 158 członków -mieszkańców Katowic, użytkowników Facebook'a.
W grupie można znaleźć informacje o bezpłatnych zajęciach, warsztatach, imprezach dla seniorów, czy o akcjach zdrowotnych. Będą informacje o Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Katowicach oraz o klubach seniorów. Podawane są również informacje o Uchwałach, Programach Rady Miasta dotyczących seniorów.
Członkowie grupy spotykają się w Centrum Organizacji Pozarządowych. Grupa prowadzona jest społecznie przez Panią Katarzynę Raczykowską. Dołączyć do grupy można tutaj: www.facebook/com/groups/SeniorzywKatowicach

 

 Działania kulturalne i sportowe na rzecz katowickich seniorów

 

KULTURA:

Harmonogram imprez kulturalnych na II kwartał 2017 r.pdf

 

SPORT - działania na rzecz seniorów.doc

 

 

 
 

 

zaj_komp_part4.JPG 


Załącznik:

Informator dla seniorów.pdf

Informator dla seniorów 2016.pdf