karta internet.jpg
Rodzina jest w obecnych czasach wartością nie do przecenienia. Trud wychowania dzieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych może stanowić duże obciążenie finansowe.
Miasto Katowice wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i doceniając wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia katowiczan z dniem 3 stycznia 2011 r. rozpoczęło realizację programu „Nas Troje i więcej”.
Mamy nadzieję, że choć w pewnym stopniu odciążymy w ten sposób rodzinne budżety i zachęcimy do kreatywnego, kulturalnego i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Uchwała nr VIII/145/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753)

 

ADRESACI
Program skierowany jest do:
- rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Katowice, składających się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno dziecko jest dzieckiem wspólnym,                                          

- rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice,

- rodzin składających się z rodziców/jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystających ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

CELE PROGRAMU
1. wspieranie ww. rodzin oraz poprawa warunków ich życia,

2. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z ww. rodzin,                

3. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych.                      

AKTUALNA OFERTA PROGRAMU

 

tabelka 12.05.2016.pdf 

 

UDZIAŁ INNYCH PODMIOTÓW, PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Do udziału w programie serdecznie zapraszamy inne jednostki i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w tym w szczególności: kina, kawiarnie, restauracje, sale zabaw dla dzieci, punkty usługowe itp.), kluby sportowe, organizacje pozarządowe.

Aby przyłączyć się do programu należy wypełnić znajdujące się poniżej porozumienie i przesłać je (najlepiej w formie elektronicznej) na adres: ps@um.katowice.pl, a my się z Państwem skontaktujemy. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać dzwoniąc pod numer (32) 25 93 472.        
       
Wzór porozumienia 2016.doc
 

JAK UZYSKAĆ KARTĘ
Wniosek o przyznanie karty programu „Nas Troje i więcej" można składać w Wydziale Polityki Społecznej - ul. Rynek 1, tel. (32) 25 93 459 w pokoju nr 812 (VIII piętro), w następujących dniach i godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 lub elektronicznie, pamiętając o konieczności posiadania skrzynki na platformie SEKAP, ePUAP.

Karta, którą otrzyma każdy członek rodziny ważna jest przez 1 rok / lub 2 lata (w przypadku rodzin: wielodzietnych oraz zastępczych, w których najstarsze dziecko ma nie więcej niż 16 lat)  i uprawnia do uzyskania ulg i rabatów oferowanych w ramach programu.

 

Wzór wniosku o przyznanie, wydłużenie, wydanie duplikatu kart.doc
 Oświadczenie o kontynuacji nauki.doc

 

Procedura otrzymania karty „Nas Troje i więcej”

"NAS TROJE I WIĘCEJ" W LICZBACH (stan na 30 kwietnia 2016 r.)

Od początku realizacji programu wzięło w nim udział 2.512 rodzin.

Łącznie od początku realizacji programu wydano już 11.618 kart.

 

SPRAWOZDANIA Z PROGRAMU

Sprawozdanie z programu za 2011 r.

Sprawozdanie z programu za 2012 r.

Sprawozdanie z programu za 2013 r.

Sprawozdanie z programu za 2014 r.

 

 

"NAS TROJE I WIĘCEJ" NA FACEBOOKU - Polub nas!

https://www.facebook.com/Nas-troje-i-wi%C4%99cej-235649493126674/

 

__________________________________________________________

Dzień Dziecka w Katowicach

Dzień Dziecka w Katowicach.png 

 

 

__________________________________________________________

 

V Wielka Zabawa Rodzinna

V Wielka Zabawa Rodzinna.jpg 

 

 

 

 

umk_nas3_dl_przedsiebiorcy_www_str1 kopia - po zmianach.jpg 

umk_nas3_dl_rodzinna_www_str2.jpg umk_nas3_dl_przedsiebiorcy_www_str2.JPG

 

 

 

Portale dla rodzin

 

www.duzarodzina.pl

http://duzarodzina.pl/karty-duzych-rodzin

 

http://czasdzieci.pl/

http://pierwszekroki.czasdzieci.pl/

 

     

 


.