Spotkania edukacyjne


Serdecznie zapraszamy mieszkańców Katowic do udziału w grupowych spotkaniach informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita-grubego, które są realizowane w ramach projektu.

Łącznie odbędzie się 39 spotkań w placówkach Miejskich Domów Kultury w Katowicach, podczas których będzie można poznać zasady zdrowego stylu życia (w tym prawidłowej diety) zapobiegające m.in. powstawaniu raka jelita grubego. Spotkania są prowadzone przez osoby z wykształceniem medycznym.

W spotkaniach mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat nie mieli wykonanego pełnego badania kolonoskopowego, z następujących grup wiekowych:

  • 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością̨ (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopia co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

W 2018 roku w okresie od 10 stycznia do 16 marca odbędzie się 19 spotkań.

Harmonogram spotkań na 2017 rok jest dostępny poniżej:

harmonogram mdk 2018.jpg


Zgłoszenia do udziału w spotkaniach mogą być dokonywane telefonicznie pod nr tel. 32 350 11 00, 32 607 21 15, 32 607 21 59 lub 664 136 675, drogą e-mail na adres epeterko@tommed.pl lub osobiście w Biurze Projektu znajdującym się w Ośrodku TOMMED w Katowicach przy ul. Fredry 22, p. 142, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 bądź w miejscu spotkania bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz także

  1. Informacje o programie
  2. Regulamin