Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

 

W 2018 r. posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca o godz. 11.00. W miesiącu wrześniu posiedzenie odbędzie się 19.09.2018r. o godz. 12.00.

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na okres XI 2015 do X 2019 na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn.zm.) oraz Uchwałą Nr XVII/298/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach w składzie:


 

Dariusz Łyczko – radny Rady Miasta Katowice

Bożena Werner- Stowarzyszenie "FAON"

Barbara Grześ – członek Koła Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach

Joanna Zarzycka – prezes Stowarzyszenia "FAON"

Jadwiga Jarząb - zastępca  Przewodniczącej Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  i  Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie”w Katowicach Piotrowicach.


  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003r., Nr 62, poz. 560) przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera się na okres jednego roku. W dniu 2 grudnia 2015 r. Uchwałą nr 1 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych wybrano skład nowego Prezydium:


 

Barbara Grześ - przewodnicząca Rady

Jadwiga Jarząb- wiceprzewodnicząca Rady

Joanna Zarzycka - sekretarz Rady


 

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

  • realizacji praw osób niepełnosprawnych

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3) ocena realizacji projektów

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


 

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn.zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003r., Nr 62, poz. 560).


 

Kontakt z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych poprzez sekretariat Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych tel. (32) 25 93 207, e-mail: agnieszka.glowacka@katowice.eu lub drogą korespondencyjną na adres:

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miasta Katowice

ul. Rynek 1

40-003 Katowice


 

Urząd Miasta Katowice, 40-003 Katowice, ul. Rynek 1,
tel. (32) 25 93 207, fax (32) 25 93 777, e-mail: ps@katowice.eu

 

protokoły  z posiedzeń /pliki do pobrania/

60 10102018.pdf

59 19192018.pdf

58 13062018.pdf

57 16052018r.PDF

56 18042018r.PDF

55 14032018r.PDF
54 14022018.PDF53 10012018.PDF52 08112017.PDF51 11102017.PDF50 13092017.PDF49 14062017.PDF48 10052017.PDF47 12042017.PDF46 08032017.PDF45 11012017.PDF44 07122016.PDF43 09112016.PDF42 14092016.PDF4103062016.PDF40 27042016.PDF39 23032016.PDF38 10022016.PDF37 13012016.PDF36 02122015.PDF

35 30092015.PDF

34 26082015.PDF

33 15072015.PDF

32 10062015.pdf

31 22042015.pdf

30 11032015.pdf

29 1802 2015.pdf

28 14012015.pdf

27 26112014.pdf

26 22102014.pdf

25 17092014.pdf

24 09072014.pdf

23 21052014.pdf22 16042014.pdf21 19032014.pdf20 12022014.pdf19 15012014.pdf18 20112013.pdf