​W ramach X edycji projektu „Miejska Dżungla” w dniach 2 i 9 grudnia 2017 roku na terenie Katowic została przeprowadzona akcja patrolowa, mająca na celu sprawdzenie prawidłowości kart parkingowych kierowców, którzy parkują na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Akcja została przeprowadzona wspólnie z katowickimi harcerzami, uczniami katowickich szkół  we współpracy z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską na parkingach przed supermarketami. W ramach akcji młodzież wręczała naklejki „ Nigdy nie parkuję na miejscu osoby niepełnosprawnej” oraz ulotki "Łam bariery nie przepisy",  informowała o przepisach „Prawo o ruchu drogowym” i wynikającej karze w przypadku nie stosowania się do przepisów zawartych w ww. Ustawie. W akcji parkingowej udział wzięło 36 katowickich szkół.