Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
04 kwietnia 2013
Przetarg ustny licytacyjny ograniczony do najemców i osób uprawnionych do zajmowania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach na ustalenie najemców wolnych garaży usytuowanych w przedmiotowym budynku administrowanym przez KZGM
Przetarg ustny licytacyjny ograniczony do najemców i osób uprawnionych do zajmowania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach na ustalenie najemców wolnych garaży usytuowanych w przedmiotowym budynku administrowanym przez Komunal

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

ogłasza przetarg ustny licytacyjny ograniczony do najemców i osób uprawnionych do zajmowania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach na ustalenie najemców wolnych garaży usytuowanych w przedmiotowym budynku administrowanym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.


Przetarg - licytacja odbędzie się w dniu 7 maja 2013r. o godz. 13,30
w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w sali nr 315


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) za każdy garaż, którego zgłoszenie dotyczy).


Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 6 maja 2013 r. w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. św. Jana 5 (kasa czynna w godz. od 800 do 1400 ) lub na konto:

Urząd Miasta Katowice, Wydział Księgowo-Rachunkowy ING Bank Śląski S.A. O/Katowice,

nr: 58 1050 12141000000700005481

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpisania się na listę uczestników, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Budynków i Dróg ul. Młyńska 4, pokój nr 520, w dniach: od 4 kwietnia 2013 r. do 6 maja 2013 r. w godz. od 800 do 1500, po przedłożeniu oryginału dowodu wniesienia wymaganego wadium, dokumentu potwierdzającego tożsamość i tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach.


Na rzecz najemcy lub osoby uprawnionej do zajmowania danego lokalu mieszkalnego może być oddany w najem wyłącznie jeden garaż.


Sposób przeprowadzenia licytacji określa Regulamin przetargowy.


Istotne warunki przetargowe:


  • na rzecz najemcy lub osoby uprawnionej do zajmowania danego lokalu mieszkalnego może być oddany w najem wyłącznie jeden garaż,

  • w przetargu nie mogą wziąć udziału najemcy i osoby uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bytkowskiej 64, którzy zawarli umowę najmu garażu w wyniku rozstrzygniętego przetargu w dniu 28.02.2013 r.,

  • uczestnicy, którzy nie wygrali przetargu otrzymują zwrot wadium po upływie 3 dni roboczych od dnia licytacji. Po zwrot wadium należy zgłosić się do kasy Urzędu Miasta Katowice (ul. św. Jana 5) z oryginałem dowodu wpłaty. Podstawą odbioru kwoty wadium jest oryginalny dowód wpłaty wraz z okazaniem aktualnego dokumentu tożsamości. W przypadku odbioru wadium przez osobę upoważnioną przez uczestnika przetargu winna ona posiadać odpowiednie upoważnienie,

  • wadium uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu,

  • po zakończeniu przetargu niedopuszczalna jest zmiana osoby oferenta,

  • uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium,

  • uczestnik, który wygrał przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu. Kaucja może być w uzasadnionych przypadkach na wniosek przyszłego najemcy rozłożona na miesięczne raty na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy

  • uczestnik, który wygrał przetarg, ale uchyli się od zawarcia umowy nie może ponownie przystąpić do przetargu na ten sam garaż.


Zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późn. zm.) najemcy lokali użytkowych-garaży stanowiących zasób Miasta zobowiązani będą wnosić podatek od nieruchomości do organu podatkowego tj. Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Katowice.

W tym celu należy złożyć deklarację podatkową w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Katowice (ul. Francuska 70).

Lokale użytkowe-garaże wystawione do przetargu udostępniane są do oglądania przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 1 Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Katowickiej 46b do dnia 6 maja 2013 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ich obejrzenia, zgodnie z godzinami oglądania lokali podanymi w załączonym wykazie.


Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Budynków i Dróg - Referat Lokali Użytkowych i Reklam Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, (V piętro, pok. 520, tel.32-2593525) oraz udostępnia do wglądu Regulamin, w oparciu o który prowadzony jest przetarg i projekt umowy najmu.


Ogłoszenie przetargowe wraz z wykazem garaży do przetargu umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 i na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu/index.php zakładka Urzędu Miasta odnośnik Komunikaty i Ogłoszenia wraz z projektem umowy najmu.


Prezydent Miasta Katowice może odstąpić od przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.