Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
19 marca 2013
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bocheńskiego (dz. nr 45/45 i in.)
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bocheńskiego (dz. nr 45/45 i in.)

PREZYDENT MIASTA KATOWICE


Ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bocheńskiego, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 45/45, 41/15, 41/16 zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00068105/2 oraz działka nr 41/14 zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00029744/8 o łącznej powierzchni 1048m2, z karty mapy 40, obręb Śródmieście - Załęże, stanowiących własność Miasta Katowice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, które są skomunikowane przez przedmiotowe działki.

Przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży ww. nieruchomości, zostaną one obciążone służebnością przechodu i przejazdu na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, którzy nie zostali ustaleni jako nabywcy przedmiotowych nieruchomości. Powyższe będzie miało miejsce jedynie w przypadku przyjęcia przez te osoby warunków ustanowienia służebności, ustalonych przez Miasto Katowice tj. za jednorazowym wynagrodzeniem

Nieruchomości zlokalizowane są na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/672/04 Rady Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych miasta Katowice jest możliwe uzyskanie warunków zabudowy po uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Katowicach, zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. "dobre sąsiedztwo").
Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice nieruchomości położone są w obszarze zabudowy usługowo - mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 165.000,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 33.000,00 zł

Do ceny sprzedaży gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia.

Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpisać się na listę w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:
18.04.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
lub
19.04.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
oraz przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2013r. o godz. 9:00 w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 032 259-33-17.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.