Calendar
Title and navigation
<<<lipiec 2018>>>
lipiec 2018
PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
06 marca 2013
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Nad Osiekiem (dz. nr 71/2 i 74)
Prezydent Miasta Katowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Nad Osiekiem (działki nr 71/2 i 74).

PREZYDENT MIASTA KATOWICE


Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Nad Osiekiem, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 71/2 zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00032677/1 i działka nr 74 zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00032607/0 o łącznej powierzchni 863m2, z karty mapy 33, obręb Śródmieście – Załęże, stanowiących własność Miasta Katowice.

Działka nr 74 zajęta jest częścią budynku usytuowanego na działce nr 77. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości pozostanie w gestii nabywcy.

Nieruchomości zlokalizowane są na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/672/04 Rady Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych miasta Katowice jest możliwe uzyskanie warunków zabudowy po uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Katowicach, zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. "dobre sąsiedztwo").

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 26 000,00 zł

Do ceny sprzedaży gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia.
Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 16.10.2012r., natomiast drugi przetarg odbył się w dniu 22.01.2013r.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:
08.04.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
lub
09.04.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2013r. o godz. 10:15 w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32 259-33-17.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.