Calendar
Title and navigation
<<<lipiec 2018>>>
lipiec 2018
PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
06 marca 2013
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wyciągowej (działka nr 39).
Prezydent Miasta Katowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wyciągowej (działka nr 39).

PREZYDENT MIASTA KATOWICE


Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wyciągowej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 39 o pow. 998m2, na karcie mapy 41, obręb Śródmieście – Załęże, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00004010/3, stanowiącej własność Miasta Katowice.

W dziale III księgi wieczystej nr KA1K/0004010/3 znajdują się wpisy w języku niemieckim. Treść ww. księgi wieczystej oraz uwierzytelnione tłumaczenia wpisów znajdują się do wglądu w Wydziale Gospodarki Mieniem, ul. Młyńska 2, IIp., pokój 201. Ponadto treść księgi wieczystej dostępna jest w Przeglądarce Ksiąg Wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: ekw.ms.gov.pl.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XII/217/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25.06.2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego w Katowicach, przeznaczonego na teren zabudowy usługowej (symbol planu 23U, Mnu). Plan dopuszcza m. in. realizację zabudowy gospodarczej i garaży wolnostojących bezpośrednio przy granicy działki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 32 000,00 zł

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 30.10.2012r

Do ceny sprzedaży gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia.
Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:
08.04.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
lub
09.04.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2013r. o godz. 10:00 w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32 259-33-17.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.