Calendar
Title and navigation
<<<sierpień 2018>>>
sierpień 2018
PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
06 marca 2013
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Andrzeja 13/7, ul. Warszawskiej 56/1 i ul. Warszawskiej 56/7 oraz lokalu użytkowego położonego przy ul. Batorego 3
Prezydent Miasta Katowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Andrzeja 13/7, ul. Warszawskiej 56/1 i ul. Warszawskiej 56/7 oraz lokalu użytkowego położonego przy ul. Batorego 3.

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


1. lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 135,29m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Andrzeja 13 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,114cz. oznaczonego jako działki nr 287/1, 287/4 o łącznej pow. 651m2, karta mapy 28, obręb Śródmieście - Załęże, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/000017089/1, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 153 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 15 000,00 zł

2. lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 114,76m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 56 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w wysokości 0,1119cz. oznaczonego jako działka nr 121/1 o pow. 352m2, karta mapy 41, obręb Bogucice-Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00020161/4, stanowiąca własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 118 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   12 000,00 zł

3. lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 112,93m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 56 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w wysokości 0,1101cz. oznaczonego jako działka 121/1 o pow. 352m2, karta mapy 41, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/000020161/4, stanowiąca własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 128 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   13 000,00 zł

4. lokalu użytkowego o pow. 31,33m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Batorego 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,029cz. oznaczonego jako działki nr 281/2, 281/3 o łącznej pow. 592m2, karta mapy 28, obręb Śródmieście - Załęże, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00025609/2, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 3 000,00 zł

Sprzedaż lokali następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w przypadku lokali z poz. 2 i 3 podlega opodatkowaniu wg stawki obowiązującej w dniu zbycia. Z uwagi na to z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostanie naliczony podatek od towarów i usług w stosownej wysokości.

Pierwsze przetargi na sprzedaż ww. lokali odbyły się w dniu 27.09.2012r., natomiast drugie przetargi w dniu 18.12.2012r.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:
08.04.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
lub
09.04.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2013r.
1. na sprzedaż nieruchomości z poz. 1 o godz. 9:00
2. na sprzedaż nieruchomości z poz. 2 o godz. 9:15
3. na sprzedaż nieruchomości z poz. 3 o godz. 9:30
4. na sprzedaż nieruchomości z poz. 4 o godz. 9:45
w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacje dotyczące lokali można uzyskać w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej:
Ad 1 i 4 Oddział Eksploatacji Budynków Nr 4 w Katowicach, ul. PCK 2 telefon 32 251-44-74.
Ad 2 i 3 Oddział Eksploatacji Budynków Nr 3 w Katowicach, ul. Słowackiego 18
             telefon 32 350-44-41.

Oglądanie lokali jest możliwe po uzgodnieniu terminu z ww. OEB, w dniach:
od 06.03.2013r. do 09.04.2013r. w godzinach pracy OEB.

Informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32 259-33-17.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.