Calendar
Title and navigation
<<<październik 2017>>>
październik 2017
PWŚCPSN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
25 lutego 2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 0,4661 części w nieruchoności zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 8
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 0,4661 części w nieruchoności zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 8

PREZYDENT MIASTA KATOWICE


Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 0,4661 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Mickiewicza 8, geodezyjnie oznaczonej jako działka nr 57 o powierzchni 874m2, z karty mapy 24, obręb Śródmieście - Załęże, zapisana w księdze wieczystej KA1K/00069911/2 jako własność Miasta Katowice. Na udział wyznaczony do zbycia w drodze przetargu składa 6 lokali użytkowych (nr III, IV, V, VI, VII, VIII) oraz 11 lokali mieszkalnych (nr 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10a, 11, 12, 14 i 15).

Z uwagi na zły stan techniczny budynku nabywca ww. udziału w nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia prac remontowych na lokalach przypadających mu w udziale, w terminie do 12 miesięcy od dnia nabycia oraz do zakończenia tych prac w terminie do 24 miesięcy od dnia nabycia.
Miasto Katowice zastrzega sobie prawo odkupu ww. udziału w nieruchomości na okres 5-ciu lat od daty nabycia nieruchomości przez nabywcę, przy czym skorzystanie przez Miasto z tego prawa nastąpić może w przypadku niedotrzymania przez Nabywcę ww. terminów zagospodarowania nieruchomości. Odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 594kc. Prawo odkupu nieruchomości na rzecz Miasta Katowice jak i ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ujawnione zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/672/04 Rady Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych miasta Katowice jest możliwe uzyskanie warunków zabudowy w tym również zmiany sposobu zagospodarowania po uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Katowicach, zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. "dobre sąsiedztwo").

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.500.000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 350.000,00 zł

Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Do ceny sprzedaży ww. udziału zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 50% z tytułu indywidualnego wpisu nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 8 do rejestru zabytków.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpisać się na listę w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:
06.05.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
lub
07.05.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
oraz przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2013r. o godz. 9:00 w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32 259-33-17.

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - Oddziale Eksploatacji Budynków nr 3 w Katowicach, ul. Słowackiego 18 tel. 32 350-44-41.
Oglądanie lokali będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z OEB nr 3, w dniach:
od 25.02.2013r. do 07.05.2013r.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.