Calendar
Title and navigation
<<<sierpień 2018>>>
sierpień 2018
PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
21 lutego 2013
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ceglanej (dz. nr 157)
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ceglanej (dz. nr 157).
PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ceglanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 157 o pow. 48m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00067493/1, z karty mapy 67, obręb Bogucice - Zawodzie, stanowiącej własność Miasta Katowice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli dwóch nieruchomości przyległych, które są skomunikowane przez przedmiotową działkę.

Przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży ww. nieruchomości, zostanie ona obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz właściciela nieruchomości przyległej który, nie został ustalony jako nabywca działki nr 157. Powyższe będzie miało miejsce jedynie w przypadku przyjęcia przez tą osobę warunków ustanowienia tej służebności ustalonych przez Miasto Katowice

Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/672/04 Rady Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych miasta Katowice jest możliwe uzyskanie warunków zabudowy po uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Katowicach, zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. "dobre sąsiedztwo").

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.500,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 1.300,00 zł

Do ceny sprzedaży gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia.

Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpisać się na listę w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:
21.03.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
lub
22.03.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
oraz przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2013r. o godz. 9:00 w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 032 259-33-17.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.