Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
21 lutego 2013
Drugi przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. H. Dąbrowskiego 2/2, ul. H. Sienkiewicza 7/6, ul. Sokolskiej 9/8, ul. Mariackiej 8a/8, ul. Mariackiej 8/4, ul. ks. P. Skargi 4/4, ul. Warszawskiej 56/8 i ul. Warszawskiej 56/10
Prezydent Miasta Katowice ogłasza drugi przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. H. Dąbrowskiego 2/2, ul. H. Sienkiewicza 7/6, ul. Sokolskiej 9/8, ul. Mariackiej 8a/8, ul. Mariackiej 8/4, ul. ks. P. Skargi 4/4, ul. Warszawskiej 56/8 i

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


1. lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 94,33m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. H. Dąbrowskiego 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,0784cz. oznaczonego jako działki nr 130 i 131 o łącznej pow. 537m2, karta mapy 56, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00033348/3, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 17 000,00 zł

2. lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 81,14m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. H. Sienkiewicza 7 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,1182cz. oznaczonego jako działka 118/1 o pow. 228m2, karta mapy 56, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00021736/3, stanowiąca współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   15 000,00 zł

3. lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 162,82m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Sokolskiej 9 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,1330cz. oznaczonego jako działki nr 102/1 i 102/2 o łącznej pow. 493m2, karta mapy 25, obręb Śródmieście - Załęże, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00026005/5, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 280 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   28 000,00 zł

4. lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 58,06m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Mariackiej 8a wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,050cz. oznaczonego jako działki 165/1 i 165/2 o łącznej pow. 500m2, karta mapy 40, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00019820/2, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:    6 000,00 zł

5. lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 151,51m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Mariackiej 8 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,129cz. oznaczonego jako działki 165/1 i 165/2 o łącznej pow. 500m2, karta mapy 40, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00019820/2, stanowiąca współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   17 000,00 zł

6. lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 96,33m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. ks. P. Skargi 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w wysokości 0,050cz. oznaczonego jako działka nr 26/1 o pow. 327m2, karta mapy 25, obręb Śródmieście - Załęże, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00020174/8, stanowiąca własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 180 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   18 000,00 zł

7. lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 84,20m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 56 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w wysokości 0,0821cz. oznaczonego jako działka 121/1 o pow. 352m2, karta mapy 41, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/000020161/4, stanowiąca własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 14 000,00 zł

8. lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 104,28m2 usytuowanego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 56 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w wysokości 0,1017cz. oznaczonego jako działka 121/1 o pow. 352m2, karta mapy 41, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/000020161/4, stanowiąca własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 16 000,00 zł

Sprzedaż lokali następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w przypadku lokali z poz. 6, 7 i 8 podlega opodatkowaniu wg stawki obowiązującej w dniu zbycia. Z uwagi na to z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostanie naliczony podatek od towarów i usług w stosownej wysokości.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:
21.03.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
lub
22.03.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2013r.
1. na sprzedaż nieruchomości z poz. 1 o godz.   9:15
2. na sprzedaż nieruchomości z poz. 2 o godz.   9:30
3. na sprzedaż nieruchomości z poz. 3 o godz.   9:45
4. na sprzedaż nieruchomości z poz. 4 o godz. 10:00
5. na sprzedaż nieruchomości z poz. 5 o godz. 10:15
6. na sprzedaż nieruchomości z poz. 6 o godz. 10:30
7. na sprzedaż nieruchomości z poz. 7 o godz. 10:45
8. na sprzedaż nieruchomości z poz. 8 o godz. 11:00
w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacje dotyczące lokali można uzyskać w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej:
Ad 1 - 2 Oddział Eksploatacji Budynków Nr 4 w Katowicach, ul. PCK 2
           telefon 32 251-44-74.
Ad 3 - 8 Oddział Eksploatacji Budynków Nr 4 w Katowicach, ul. Słowackiego 18
           telefon 32 350-44-41.

Oglądanie lokali jest możliwe po uzgodnieniu terminu z ww. OEB, w dniach:
od 21.02.2013r. do 22.03.2013r. w godzinach pracy OEB.

Informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32 259-33-17.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.