Calendar
Title and navigation
<<<sierpień 2018>>>
sierpień 2018
PWŚCPSN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
18 lutego 2013
Przetarg usnty nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Fojkisa i ul. Goetla (działki nr 858/1, 844/1, 854/1 i 829/1)
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg usnty nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Fojkisa i ul. Goetla (działki nr 858/1, 844/1, 854/1 i 829/1)

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych położonych przy:


 

1. ul. Walentego Fojkisa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 858/1 o pow. 548m2, na karcie mapy 19, obręb Górne Lasy Pszczyńskie, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00035689/9, stanowiącej własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 75 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 15 000,00 zł

2. ul. Walentego Fojkisa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 854/1 o pow. 492m2, na karcie mapy 19, obręb Górne Lasy Pszczyńskie, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00035689/9, stanowiącej własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 17 000,00 zł

3. ul. Walentego Fojkisa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 844/1 o pow. 488m2, na karcie mapy 19, obręb Górne Lasy Pszczyńskie, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00035689/9, stanowiącej własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 17 000,00 zł

4. ul. Walerego Goetla, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 829/1 o pow. 488m2, na karcie mapy 19, obręb Górne Lasy Pszczyńskie, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00035689/9, stanowiącej własność Miasta Katowice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 16 000,00 zł

Nieruchomości zlokalizowane są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30.05.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4) i przeznaczone:
ad 1 i 2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną, tzw. małe domy
             mieszkalne (symbol planu 3MN),
ad 3 i 4 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu 2MN).

Do ceny sprzedaży gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia.
Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach:
18.03.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00
lub
19.03.2013r. w godz. od 9:00 do 15:00

Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2013r.
1. na sprzedaż nieruchomości z poz. 1 o godz. 9:00
2. na sprzedaż nieruchomości z poz. 2 o godz. 9:15
3. na sprzedaż nieruchomości z poz. 3 o godz. 9:30
4. na sprzedaż nieruchomości z poz. 4 o godz. 9:45
w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32 259-33-17.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.