Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
06 lutego 2013
Przetarg ustny licytacyjny ograniczony do najemców i osób uprawnionych do zajmowania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych-garaży
Przetarg ustny licytacyjny ograniczony do najemców i osób uprawnionych do zajmowania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych-garaży usytuowanych w przedmiotowym budynku będących w

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

ogłasza przetarg ustny licytacyjny ograniczony do najemców i osób uprawnionych do zajmowania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych-garaży usytuowanych w przedmiotowym budynku będących w administrowaniu Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.Przetarg - licytacja odbędzie się w dniu 28 lutego 2013r. o godz. 1200
w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w sali 315


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) na każdy garaż, którego zgłoszenie dotyczy.


Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. św. Jana 5 (kasa czynna w godz. od 800 do 1400 ) lub na konto:

Urząd Miasta Katowice, Wydział Księgowo-Rachunkowy ING Bank Śląski S.A. O/Katowice, nr: 58 1050 12141000000700005481

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpisania się na listę uczestników, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Budynków i Dróg ul. Młyńska 4, pokój nr 520, w dniach: od 6 lutego 2013r. do 26 lutego 2013r. w godz. od 830 do 1500, po przedłożeniu oryginału dowodu wniesienia wymaganego wadium, dokumentu potwierdzającego tożsamość i tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach.


Na rzecz najemcy lub osoby uprawnionej do zajmowania danego lokalu mieszkalnego może być oddany w najem wyłącznie jeden garaż.


Sposób przeprowadzania licytacji określa Regulamin przetargowy.


  • Wadium przepada, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu garażu,

  • Wadium uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu,

  • Uczestnicy, którzy nie wygrali przetargu otrzymują zwrot wadium po upływie 3 dni roboczych od dnia licytacji. Po zwrot wadium należy zgłosić się do kasy Urzędu Miasta Katowice (ul. św. Jana 5) z oryginałem dowodu wpłaty,

  • Uczestnik, który wygrał przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 krotnego miesięcznego czynszu. Kaucja może być w uzasadnionych przypadkach na wniosek przyszłego najemcy rozłożona na miesięczne raty na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

  • Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium,

  • Po zakończeniu przetargu niedopuszczalna jest zmiana osoby oferenta,

  • Uczestnik, który wygrał przetarg, ale uchyli się od zawarcia umowy nie może ponownie przystąpić do przetargu na ten sam garaż,


Najemcy lokali użytkowych-garaży zobowiązani będę wnosić podatek od nieruchomości do organu podatkowego tj. Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Katowice ul. Francuska 70.Lokale użytkowe-garaże wystawione do przetargu udostępniane są do oględzin przez administratorów do dnia 26 lutego 2013r. po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby i tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach.Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Budynków i Dróg - Referat Lokali Użytkowych i Reklam Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, (V piętro, pok. 520, tel. 32-2593525) oraz udostępnia do wglądu Regulamin przetargowy w oparciu, o który będzie prowadzony przetarg oraz projekt umowy najmu.


Ogłoszenie przetargowe wraz z wykazem garaży do przetargu, projektem umowy najmu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice - adres www.katowice.eu


Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.