Calendar
Title and navigation
<<<wrzesień 2018>>>
wrzesień 2018
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
11 maja 2017
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w terminie do 18 maja 2017 r.

W związku z planami ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn.: „Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego” celem wyłonienia realizatora Festiwalu Organizacji Pozarządowych w ramach VIII Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice zwraca się z uprzejmą prośbą
o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału
w pracach komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację powyższego zadania.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go podpisanego przez osobę(-y) upoważnioną(-ne)
do reprezentowania podmiotu, z ramienia którego występuje kandydat w terminie
do dnia 18 maja 2017 r. na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej ul. Rynek 1,  40-003 Katowice, bądź w formie skanu na adres e-mail: malgorzata.jaslowska@katowice.eu.

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele podmiotów biorących udział w danym konkursie.

Formularz zgłoszeniowy na czlonka komisji.doc