Komunikat dla mieszkańców dotyczący wysokości środków finansowych przeznaczonych na inicjatywy lokalne i wyczerpaniu środków w ramach I naboru wniosków zgłaszanych przez mieszkańców


Informujemy, że Prezydent Miasta Katowice zaplanował kwotę 1 miliona złotych w rezerwie budżetowej na realizację inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców w 2017 roku.

Środki te zostały podzielone na dwa nabory – I nabór 70% środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej oraz II nabór – 30%, czyli odpowiednio: I nabór - 700 tys. zł i II nabór - 300 tys. zł.

W ramach I naboru wniosków, po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych, Prezydent Miasta Katowice zatwierdził do realizacji 44 inicjatywy lokalne zgłoszone przez mieszkańców na łączną kwotę 695 784 zł.

Dziękujemy Katowiczanom za coraz większą aktywność i realne działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności, za angażowanie się w zmiany swojego najbliższego otoczenia, za pracę społeczną, która jest ważnym elementem inicjatyw lokalnych oraz wspólne dążenie z katowickim samorządem do poprawy warunków życia mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na wyczerpujące się środki z rezerwy celowej na I nabór, kolejne wnioski mieszkańców będą przyjmowane w ramach II naboru, który rozpoczyna się 16 czerwca br. na inicjatywy lokalne z terminem realizacji od 1 września do 31 grudnia 2017 roku.Podstawa prawna, sposób oceny wniosku i wzory dokumentów:

Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Katowice przyjęła Uchwałę nr XXXII/659/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej​

Treść uchwały jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej​

sesja XXXII-659-16.pdf

Data: 2016-11-23