Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 7 z 272, wyniki od 61 do 70 z 2712
12.02.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób"
07.02.2018
Oferta Wspólnoty Dobrego Pasterza na realizację zadania publicznego pn. "Zagubiona owca" - 25-lecie posługi Wspólnoty dobrego Pasterza w trybie tzw. "małych grantów"
06.02.2018
Oferta Fundacji ARKA NOEGO na realizację zadania publicznego pn.: "Konferencja logopedyczna", w trybie tzw. "małych grantów"
05.02.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Promocja i organizacja wolontariatu" w 2018 r.
05.02.2018
Oferta Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach na realizację zadania publicznego pod nazwą "Aktywizacja ruchowa osób starszych - 55+" w trybie tzw. Małego Grantu
02.02.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną" w 2018 r.
02.02.2018
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań wynikających z "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020" w 2018 roku
01.02.2018
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
01.02.2018
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej