Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 5 z 278, wyniki od 41 do 50 z 2772
21.06.2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania: "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".
15.06.2018
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA SPORTU I TURYSTYKI - AKCJA LATO 2018 , IMPREZY II POŁ 2018
11.06.2018
Oferta złożona przez Rzymskokatolicką Parafię Katedralną Chrystusa Króla na realizację zadania publicznego pn.: "Wyspa Skarbów" - wypoczynek letni dla dzieci z rodzin niezamożnych w trybie tzw. "małych grantów".
05.06.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"
05.06.2018
ANKIETA – GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
28.05.2018
Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” – w celu wyłonienia realizatorów Programu profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień” w 2018 roku
24.05.2018
Oferta Fundacji Arka Noego na realizację zadania publicznego pn.: "Wiosna w Arce Noego - Integracyjny piknik rodzinny", w trybie tzw. "Małych Grantów"
21.05.2018
Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski - Koło w Katowicach na realizację zadania publicznego pn.: "Likwidacja barier w rozumieniu słowa dla osób niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchu", w trybie tzw. "małych grantów".
18.05.2018
Oferta Stowarzyszenia Seniorzy i Przyjaciele na realizację zadania publicznego pn.: "Spotkania ze zdrowiem, urodą i sztuką", w trybie tzw. "małych grantów".
16.05.2018
Oferta złożona przez Misję Generację Plus na realizcję zadania publicznego pn. Tydzień Inicjatyw Społecznych w Katowicach-Szopienicach" w trybie tzw. "małych grantów"