Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 5 z 256, wyniki od 41 do 50 z 2560
21.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Promocja i organizacja wolontariatu"
21.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"
21.11.2017
Oferta Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT na realizację zadania publicznego pn.: "UNIKATOWA WIGILIA - spotkanie świąteczne dla członków Stowarzyszenia UNIKAT", w trybie tzw. "małych grantów".
20.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym na realizację zadania: "Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia"
20.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: "Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych"
16.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna"
16.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Działalność charytatywna”
14.11.2017
Oferta Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa na realizację zadania publicznego pn.: "Wigilia dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych", w trybie tzw. "małych grantów".
14.11.2017
Oferta Stowarzyszenia Górnośląski Klaster Kreatywny na realizację zadania publicznego pn.: "Bractwo Aktywnych Seniorów 2.0", w trybie tzw. "małych grantów"
13.11.2017
Oferta Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu na realizację zadania publicznego pn.: "Forum i gala z okazji 10-lecia stowarzyszenia", w trybie tzw. "małych grantów".