Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 4 z 263, wyniki od 31 do 40 z 2628
01.02.2018
Otwarty konkurs ofert: ,,Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów”
01.02.2018
Otwarty konkurs ofert: ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych”
31.01.2018
Oferta Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin na realizację zadania publicznego pn.: "Pomoc młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom", w trybie tzw. "małych grantów".
24.01.2018
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice ...
23.01.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Działalność charytatywna".
23.01.2018
Oferta Stowarzyszenia Dom Miasta Saint Etienne w katowicach na realizację zadania publicznego pod nazwą "XII Turniej Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice" w trybie tzw. Małego Grantu.
19.01.2018
Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która obowiązuje od 1 stycznia 2018, utrzymuje obowiązek meldunkowy
17.01.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ...
17.01.2018
Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w trybie tzw. „małego granta” na realizację zadania pn.: „Babcia i Dziadek”
17.01.2018
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ