Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 3 z 260, wyniki od 21 do 30 z 2600
23.01.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Działalność charytatywna".
23.01.2018
Oferta Stowarzyszenia Dom Miasta Saint Etienne w katowicach na realizację zadania publicznego pod nazwą "XII Turniej Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice" w trybie tzw. Małego Grantu.
19.01.2018
Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która obowiązuje od 1 stycznia 2018, utrzymuje obowiązek meldunkowy
17.01.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ...
17.01.2018
Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w trybie tzw. „małego granta” na realizację zadania pn.: „Babcia i Dziadek”
17.01.2018
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
17.01.2018
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R.
12.01.2018
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU I TURYSTYKIW 2018 R.
12.01.2018
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN "ORGANIZACJA UPRAWIANIA SPORTU" W 2018 R.
11.01.2018
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób"