Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 3 z 272, wyniki od 21 do 30 z 2712
15.05.2018
Oferta Fundacji Pasjonaci Życia na realizację zadania publicznego pn "Festiwal sportu dla dzieci WANNADO - 3 czerwca 2018 r." w trybie tzw. Małego Grantu
14.05.2018
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział "ODRODZENIE" na realizację zadania publicznego pn.: "Piknik integracyjny", w trybie tzw. "małych grantów".
10.05.2018
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU I TURYSTYKI - termin składania ofert do 31 maja 2018 r.
09.05.2018
Oferta Stowarzyszenia Seniorzy na 102 na realizację zadania publicznego pn.: "Wspieranie osób niepełnosprawnych oraz seniorów poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną" w trybie tzw. "małych grantów"
30.04.2018
Oferta Parafii Rzymskokatolickiej św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP przy Klasztorze Franciszkanów na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd dzieci do Ochab z okazji Dnia Dziecka”, w trybie tzw. „małych grantów”.
27.04.2018
Oferta Akademii Pilki Nożnej Katowice na realizację zadania publicznego pn "Cykl treningów dla dzieci z klas I-IV Szkół Podstawowych z dzielnic: Ligota- Zadole i Piotrowic" w trybie tzw. Małego Grantu
27.04.2018
Oferta Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin na realizację zadania publicznego pn.: "Pomoc młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom - kontynuacja", w trybie tzw. "małych grantów".
26.04.2018
Wyniki konkursu na realizację zadania pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”
20.04.2018
Oferta Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub Silesia na realizację zad. publ. w trybie tzw. "małych grantów" pn. "Mały turniej gry w kręgle"
18.04.2018
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent" na realizację zadania publicznego pn.: "5. Osiedlowy Bieg Integracyjny im. Braci Marka i Leszka Turskich", w trybie tzw. "małych grantów".