Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 243 z 260, wyniki od 2421 do 2430 z 2596
08.07.2013
Prezydent M. Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Katowice, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansow
05.07.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę, z dnia 02.07.2013r., zawierającego 25 pozycji
04.07.2013
Wykaz z dnia 02.07.2013r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości połozonych przy ul. Fojkisa (działka nr 85/1) oraz ul. Warszawskiej 56/8 i ul. Franciszkańskiej 49.
04.07.2013
Wykaz z dnia 02.07.2013r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ceglanej (działka nr 157).
02.07.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 0,4661 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Mickiewicza 8.
02.07.2013
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania 'Wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów'
01.07.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 28.06.2013r. dotyczącego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Katowice, wyznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej przy al. Górnośląskiej, na rzecz jej u
27.06.2013
Wykaz z dnia 26.06.2013r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.
27.06.2013
Wykaz z dnia 26.06.2013r.w sprawie podania do publicznej wiadomości negatywnych wyników przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.