Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 31 z 245, wyniki od 301 do 310 z 2442
09.05.2016
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania ,,Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród społeczeństwa"
09.05.2016
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo oraz szachy wsród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych"
09.05.2016
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania ,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"
09.05.2016
Nabór na członków Komisji konkursowych
06.05.2016
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
06.05.2016
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania: PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
06.05.2016
Informujemy, że w okresie od 6 maja, godzina 22:00 do 7 maja, godzina 24:00 system ePUAP i strona epuap.gov.pl będą niedostępne.
04.05.2016
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU I TURYSTYKI
29.04.2016
Trwa nabór na szkolenie - liczba miejsc ograniczona