Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 30 z 266, wyniki od 291 do 300 z 2656
29.11.2016
Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice na realizację zadań publicznych w
28.11.2016
Kurs Samoobrony dla kobiet organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej skierowany jest do wszystkich kobiet, które chcą zdobyć umiejętności zachowania się w sytuacji niebezpiecznej.
25.11.2016
Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego na realizację zadania publicznego ...
25.11.2016
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU I TURYSTYKI W 2017 ROKU- Termin składania ofert do 16 grudnia 2016 r.
25.11.2016
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "ORGANIZACJA UPRAWIANIA SPORTU" W 2017 ROKU- Termin składania ofert do 16 grudnia 2016 r.
24.11.2016
Oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach-Giszowcu na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "mały grant" pn. "Nie jesteś sam - spotkanie wigilijne".
22.11.2016
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w celu wyłonienia realizatorów w 2017 roku