Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 30 z 274, wyniki od 291 do 300 z 2740
10.02.2017
Oferta ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Katowice na realizację zadania publicznego pn "Regaty o Puchar Komendanta Hufca ZHP Katowice Choragwi Śląskiej" w trybie tzw . Małego Grantu
01.02.2017
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
01.02.2017
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
01.02.2017
Oferta Fundacji Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu -Aktywni na realizację zadania publicznego pn "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w trybie tzw. "Małego Grantu"
01.02.2017
Ogłoszenie konkursu na realizację zadnia pn.:,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo oraz sporty umysłowe wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych"
01.02.2017
otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji na realizację zadania:,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych