Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 30 z 245, wyniki od 291 do 300 z 2444
30.05.2016
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ...
25.05.2016
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”
24.05.2016
Nabór na członków Komisji konkursowych
20.05.2016
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział Odrodzenie na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małych grantów pn. "Z Odrodzenia do Rio" - Rodzinny Piknik Integracyjny
16.05.2016
Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w akcji wiosennej w 2016 roku.
12.05.2016
Oferta Stowarzyszenia "Aktywne Życie" pn. "Organizacja SIÓDMEGO KATOWICKIEGO TURNIEJU RUGBY NA WÓZKACH" w formie tzw. "małego grantu"