Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 29 z 245, wyniki od 281 do 290 z 2444
07.07.2016
​Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”
06.07.2016
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania"
01.07.2016
Festiwal Organizacji Pozarządowych 2016 - dzielnice działają, dzielnice grają
30.06.2016
Oferta Stowarzyszenia Śląska Sieć 3 sektora na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego granta pn. "Letnia Akademia Nowych Mediów"
28.06.2016
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"
28.06.2016
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży "
23.06.2016
Komunikat dotyczący przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
14.06.2016
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą "AKCJA LATO 2016 " oraz "Organizacja imprez" - II poł roku
02.06.2016
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu profilaktyki zachorowań na grypę "Słoneczna Jesień" w 2016 roku