Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 27 z 278, wyniki od 261 do 270 z 2772
28.04.2017
i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 26 maja br.
27.04.2017
Oferta Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "małego granta" pn. " Wyjazdowa Integracja Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin".
25.04.2017
​Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Szansa" na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "mały grant"
20.04.2017
Oferta Stowarzyszenia Klub Futbolu Amerykańskiego SILESIA REBELS na realizację zadania publicznego pn "Dokończenie rozgrywek seniorskichPLFA 1 oraz przystąpienie do rozgrywek juniorskich PLFA J-8" w trybie tzw. Małego Grantu
20.04.2017
Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach Otwartych Konkursów Ofert organizowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice na realizację zadań publicznych w
20.04.2017
Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” na realizację zadania w trybie tzw. "małych grantów" pn. "Klub Wolontariusza Szansa"