Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 26 z 245, wyniki od 251 do 260 z 2442
12.09.2016
Oferta Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy "Gladiator 23" na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "małego grantu" pn. "V Sportowo Rekreacyjny Rajd Górski Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego - Hala Miziowa 2016".
09.09.2016
Oferta Stowarzyszenia Silesia Adventure Sport na realizację zadania publicznego pod nazwą " I Katowickie Dni Zrównoważonego Transportu" w trybie tzw. Małego Grantu
06.09.2016
W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 06.09.2016r. do dnia 20.09.20
05.09.2016
Oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małych grantów pn. "Jubileusz 30-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej"
22.08.2016
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań