Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 25 z 278, wyniki od 241 do 250 z 2772
19.05.2017
Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020
17.05.2017
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnym Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział „ODRODZENIE” w trybie tzw. „małego granta” na realizację zadania pn.: „BĄDŹMY RAZEM”
11.05.2017
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w terminie do 18 maja 2017 r.
11.05.2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"