Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 242 z 277, wyniki od 2411 do 2420 z 2768
18.12.2013
otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury - promocja kulturalna
14.12.2013
Przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych garaży administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
13.12.2013
Prezydent Miasta Katowice na podstawie art. 38 oraz 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.; dalej: ustawa o gospodarce o nieruchomościami), § 6 i § 24 rozporządzenia Rady Mi
12.12.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę, z dnia 10.12.2013r., zawierający 44 pozycje.
12.12.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjn
12.12.2013
Oferta Śląskiej Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS na realizację zadania pn: "Do Bloczkowa Hej Mieszkańcy!" w trybie tzw. małych grantów.
12.12.2013
Oferta Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego na realizacje zadania pn: "Organizacji Wigilii w Przytulisku" w trybie tzw: małych grantów
11.12.2013
Wydział Zarządzania Kryzysowego przedstawia informację na temat zagrożeń związanych z możliwością zatrucia tlenkiem węgla.
11.12.2013
Wydział Zarządzania Kryzysowego przedstawia informację na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z tzw. "dzikich lodowisk".
11.12.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 05.12.2013r. dotyczącego wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wiązowej (działka nr 97/2 i inne).