Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 241 z 245, wyniki od 2401 do 2410 z 2442
27.02.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę, z dnia 25.02.2013r., zawierający 23 pozycje.
26.02.2013
Przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
26.02.2013
Przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
25.02.2013
Przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
25.02.2013
Przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne.
25.02.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 0,4661 części w nieruchoności zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 8
22.02.2013
Ogłoszenie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz Wnioskodawcy, położonej przy ul. Konduktorskiej.
21.02.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza drugi przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. H. Dąbrowskiego 2/2, ul. H. Sienkiewicza 7/6, ul. Sokolskiej 9/8, ul. Mariackiej 8a/8, ul. Mariackiej 8/4, ul. ks. P. Skargi 4/4, ul. Warszawskiej 56/8 i
21.02.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ceglanej (dz. nr 157).
19.02.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 12.02.2013r dotyczącego sprzedaży 19 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemcó