Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 241 z 271, wyniki od 2401 do 2410 z 2706
14.11.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 12.11.2013r dotyczącego sprzedaży 34 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w trybie bezprzetagowym na rzecz ich najemców
13.11.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu wykazu z dnia 12.11.2013r., dotyczącego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Katowice, wyznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym w drodze przyłączenia, położonej przy ul.
13.11.2013
Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach zaprasza studentów i absolwentów ASP do udziału w konkursie na projekt maskotki Katowic.
12.11.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ośmiu lokali mieszkalnych, trzech lokali niemieszkalnych oraz dwóch lokali użytkowych.
07.11.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 29.10.2013r nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w celu poprawy warunków zagospodarowania
07.11.2013
Wykaz dotyczący wyników przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 18/8 oraz łączną sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 i lokalu niemieszkalnego położonych przy ul. Kazimierza Wielkiego 15
07.11.2013
Wykaz z dnia 06.11.2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.
07.11.2013
Oferta Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu na realizacje zadania publicznego pn. "Spotkanie świąteczno noworoczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ich opiekunów i przyjaciół w okresie od 18.11 do 31.12.2013 r." w trybie tzw. małych grantów
07.11.2013
Oferta realizacji zadnia publicznego pn IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Anny Wesołowskiej i Haliny Wesołowskiej - Madetko