Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 240 z 272, wyniki od 2391 do 2400 z 2712
21.11.2013
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośled\eniem Umysłowym Oddział Odrodzenie na realizację zadania pn. "Grudniowe Święta - spotkanie integracyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz wszystkich członków S
20.11.2013
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne
20.11.2013
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania: Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia
20.11.2013
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania: Promocja i organizacja wolontariatu
20.11.2013
Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Katowickie na realizację zadania publicznego pn. Gorący posiłek dla osób bezdomnych w okresie bożonarodzeniowym (mały grant)
20.11.2013
Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Katowickie na realizację zadania publicznego pn. Magia wigilijnej wieczerzy - organizacja Kolacji Wigilijnej dla podopiecznych Ogrzewalni dla osób bezdomnych (mały grant)
20.11.2013
Oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Katowickie na realizację zadania publicznego pn. Magia wigilijnej wieczerzy - organizacja Kolacji Wigilijnej dla podopiecznych Noclegowni dla osób bezdomnych (mały grant)
20.11.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” w ramach realizacji Miejskiego Programu Pr
20.11.2013
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:„Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych"
20.11.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – realizacja programu