Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 240 z 244, wyniki od 2391 do 2400 z 2436
05.03.2013
Wykaz z dnia 28.02.2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości.
05.03.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu wykazu z dnia 28.02.2013r. dotyczącego wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Widok (działka nr 109/6).
28.02.2013
Ogłoszenie o przetargu publicznym na nabycie udziałów MTK Sp. z oo
27.02.2013
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ul. Józefowska
27.02.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę, z dnia 25.02.2013r., zawierający 23 pozycje.
26.02.2013
Przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
26.02.2013
Przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
25.02.2013
Przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
25.02.2013
Przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne.
25.02.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 0,4661 części w nieruchoności zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 8