Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 240 z 253, wyniki od 2391 do 2400 z 2528
24.05.2013
Prezydent Miasta Katowice inf. o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 16.05.2013r w sprawie sprz. w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 lokali użyt. poł. w budynku przy ul. Mickiewicza 12 i ul. Chorzowskiej 9a wraz ze sprz. lub oddaniem w użyt
24.05.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z z dnia 16.05.2013r dotyczącego sprzedaży 4 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemc
23.05.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 21.05.2013r nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w celu poprawy warunków zagospodarowania
23.05.2013
Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem wraz z dzierżawą gruntu na rzecz Wnioskodawcy, położonej w Katowicach przy ul. Brackiej 18
22.05.2013
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: Wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów
21.05.2013
Przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych garaży administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
21.05.2013
test qwertyuiop
20.05.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ceglanej (działka nr 157)
20.05.2013
Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą garażu na rzecz Dzierżawcy, położonych w Katowicach przy ul. Kolistej
16.05.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Warszawskiej 56/8 oraz lokalu użytkowego położonego przy ul. Franciszkańskiej 49.