Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 24 z 253, wyniki od 231 do 240 z 2528
25.11.2016
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU I TURYSTYKI W 2017 ROKU- Termin składania ofert do 16 grudnia 2016 r.
25.11.2016
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ "ORGANIZACJA UPRAWIANIA SPORTU" W 2017 ROKU- Termin składania ofert do 16 grudnia 2016 r.
24.11.2016
Oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach-Giszowcu na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "mały grant" pn. "Nie jesteś sam - spotkanie wigilijne".
22.11.2016
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w celu wyłonienia realizatorów w 2017 roku
22.11.2016
Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Katowice na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "małego granta" pn. "Miejska Dżungla - Akcja parkingowa".
22.11.2016
​Oferta Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT na realizację zadania publicznego w trybie tzw. "małego granta" pn. "UNIKATOWE Spotkanie świąteczne - uroczysta wspólna wigilia".
21.11.2016
Otwarty Konkurs Ofert - Edukacja Kulturalna - I edycja 2017