Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 239 z 253, wyniki od 2381 do 2390 z 2528
03.06.2013
Przetarg ustny na ustalenie stawki czynszu za najem budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na terenie Giszowca przy ul. Przyjaznej 13/2 w Katowicach.
31.05.2013
Oferta Stowarzyszenia 'Hipoterapia, Hipika i Środowisko' na realizację w trybie małego grantu zadania 'Katowickie Zawody Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych'
29.05.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu wykazu z dnia 27.05.2013r. dotyczącego wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tysiąclecia (działka nr 15/6).
29.05.2013
Wykaz z dnia 27.05.2013r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału wynoszącego 0,4661 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Mickiewicza 8.
27.05.2013
Przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne.
27.05.2013
Oferta Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST na realizacje projektu: "Śląska Akademia Demokracji" w trybie tzw. małych grantów
27.05.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania"