Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 239 z 245, wyniki od 2381 do 2390 z 2442
18.03.2013
realizacja zadania publicznego pn Południe-Andaluzja z cyklu Europejska sztuka - to jest wspólne
13.03.2013
W związku z nadejściem wiosny Prezydent Miasta Katowice zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli i posiadaczy gruntów o uporządkowanie swych terenów i dokonanie przeglądu zieleni.
13.03.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje, że montaż ostro zakończonych szpikulców uniemożliwiających ptakom siadanie na elementach budynków (dachach, parapetach itp.) jest zabroniony.
13.03.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje, że montaż ostro zakończonych szpikulców uniemożliwiających ptakom siadanie na elementach budynków (dachach, parapetach itp.) jest zabroniony.
13.03.2013
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego pomieszczeń oraz placów magazynowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz Wnioskodawców, położonych przy ul. Asnyka.
12.03.2013
realizacja zadania publicznego pn Koncert zespołów buntowniczych
11.03.2013
Przetarg ustny licytacyjny na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych-garaży będących w administrowaniu Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
11.03.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu wykazu z dnia 07.03.2013r., dotyczącego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Katowice, wyznaczonej do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym w drodze przyłączenia, położon
08.03.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 04.03.2013r dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 1, 3 i 5 usytuowanych w budynku przy ul. Bronisławy 13 na rzecz ich najemców wraz ze sprzedaż
08.03.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 04.03.2013r w sprawie sprz. w trybie bezprzetargowym 2 lokali użytkowych - garaży na rzecz najemców oraz 3 lok. użyt.-garaży na rzecz dzierzawców wraz ze sprz. lub oddaniem w