Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 239 z 260, wyniki od 2381 do 2390 z 2600
30.08.2013
Oferta Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu na realizację zadania publicznego pn. IV Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych
28.08.2013
Oferta Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST na realizację zadania publicznego pt. Pokażmy twarz - integracja organizacji w trakcie IV Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych (KDOP)
26.08.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 05.08.2013r dotyczącego sprzedaży 23 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemcó
26.08.2013
Wyniki otwartego konkursu ofert w w celu realizacji zadania: “Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Katowice realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych z zakresu działań na rzecz osó
19.08.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu wykazu z dnia 08.08.2013r. dotyczącego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Katowice, wyznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym w drodze przyłączenia, położonej przy ul.
19.08.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę, z dnia 13.08.2013r., zawierającego 8 pozycji.
19.08.2013
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Święto Drzewa - województwo śląskie" przedstawionej przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.