Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 238 z 278, wyniki od 2371 do 2380 z 2772
20.01.2014
Lokale użytkowe do wynajęcia poza przetargiem stan na dzień 17.01.2014 r.
20.01.2014
Oferta realizacji zadania publicznego XVI Festiwal i Konkurs Widowisk Kolędniczych i Obrzędowych im. J.Dormana "Herody"
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli"
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych"
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Promocja i organizacja wolontariatu"
17.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców”
17.01.2014
Oferta realizacji zadania publicznego pn Promocja kulturalna Katowic podczas koncertów operowych [oh!] Orkiestry Historycznej w czeskim Brnie
17.01.2014
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Fojkisa (działka nr 858/1), ul. Goetla (działka nr 828/1), ul. Mroźnej (działki nr 527/27 i 526/26)...
14.01.2014
Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Mariana Oslislo w skład której weszli pracownicy Akademii Sztuk Pięknych oraz Urzędu Miasta Katowice na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2013r. po dokonaniu oceny złożonych prac jednogłośnie postanowiła nie przyzna