Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 237 z 245, wyniki od 2361 do 2370 z 2442
05.04.2013
oferta realizacji zadania publicznego pn XX Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej
05.04.2013
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO: edukacji, oświaty i wychowania oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 14 i 18 w/w ustawy) Pod tytułem AKADEMIA MŁODYCH BIOLOGÓW "Lykeion" - MŁODZI DLA PRZYRODY
04.04.2013
Przetarg ustny licytacyjny ograniczony do najemców i osób uprawnionych do zajmowania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach na ustalenie najemców wolnych garaży usytuowanych w przedmiotowym budynku administrowanym przez Komunal
03.04.2013
Wykaz z dnia 02.04.2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników przetargów na sprzedaż nieruchomości.
02.04.2013
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (wg p. 14 i 18 art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ....
02.04.2013
Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mieszkańcy mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszk
29.03.2013
Oferta Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół na realizację zadania publicznego pt.'V edycja Miejskiej Dżungli - działania integracyjne na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane'
29.03.2013
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, że w dniach 14-23.04.2013r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładanie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.
27.03.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 25.03.2013r w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2 lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Mickiewicza 12 na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą udziałów w
26.03.2013
oferta realizacji zadania publicznego pn Festyn Parafialny